Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Plan zonnepark bij Hall verdient beter

Geplaatst op 22-01-2019 in Nieuws.

De Gelderse Natuur en Milieufederatie vindt dat omwonenden te weinig worden betrokken bij de plannen voor een zonnepark bij Hall. Er is tot nu toe te weinig ruimte geweest voor participatie, waardoor ook het draagvlak voor het plan beperkt is. Ook laat de landschappelijke inpassing van het plan te wensen over.

Dit schrijven we in een zienswijze op de plannen. Natuurlijk staan we positief tegenover initiatieven die bijdragen aan de energietransitie. Maar daarbij moeten natuur, landschap en leefomgeving ook goed worden meegewogen. Zo vinden we dat in het geval van het geplande Zonnepark Oude Zutphenseweg de omgeving niet volwaardig heeft kunnen participeren tijdens de planontwikkeling. Ook vinden we het natuuronderzoek te mager en is er onvoldoende stilgestaan bij de gevolgen voor de landschappelijke waarden. Het betreft hier ook een Nationaal Landschap.

Eerst beleid, dan besluiten

We pleiten er bij de gemeente Brummen voor om eerst een gemeentelijk energiebeleid op te stellen, op grond waarvan besluitvorming met voorwaarden kan plaatsvinden over initiatieven als deze. Het is daarbij belangrijk om rekening te houden met participatie vanuit de lokale samenleving en met de waarden van natuur, landschap en leefomgeving.

Handreiking voor beleid

Om gemeenten en anderen te ondersteunen bij initiatieven van zonneparken, hebben de Natuur en Milieufederaties een helder stappenplan gemaakt, de Constructieve Zonneladder. Ook heeft de GNMF een Handreiking Zonnevelden geschreven voor gemeenten, regio’s en provincie.

Zienswijze Zonnepark Hall, GNMF, 17 december 2018

Natuur en Milieufederaties presenteren Constructieve Zonneladder, 16 januari 2019

Aan de slag met zonnevelden, GNMF

Bernhard Oosting on Email
Bernhard Oosting
Bernhard Oosting
Ruimtelijke ordening, natuur en landschap
Meer weten? Neem contact op met Bernhard: b.oosting@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2932 7274