Skip navigation MENU

Plan voor 430 woningen in uiterwaarden Arnhem onverstandig

Geplaatst op 14-03-2019 in Nieuws.

Het is onverstandig om 430 woningen te bouwen in het uiterwaardengebied Stadsblokken-Meinerswijk in Arnhem. Nieuwbouw in deze flessenhals van de Rijn beperkt de mogelijkheden om in de toekomst de rivier veiliger te maken bij hoogwater. De huidige plannen zullen lokaal zelfs leiden tot een opstuwing van hoogwater bij de Drielsedijk.

Dit schrijft de GNMF in haar zienswijze op het Ontwerpbestemmingsplan Gebiedsontwikkeling Stadsblokken-Meinerswijk. Petra Souwerbren, directeur bij de GNMF: “In de toekomst kunnen we meer pieken in het hoogwater verwachten. De veiligheid is het meest gebaat bij verruiming van de rivierbedding en niet bij het toevoegen van nieuwe obstakels. Daar zijn alle deskundigen het over eens. Daarom wordt in heel Nederland gewerkt aan hoogwatergeulen, kribverlagingen en het terugleggen van dijken. Bij Lent zijn zelfs huizen afgebroken. Hoe gaat Arnhem aan de rest van het land uitleggen dat zij juist hier 430 woningen gaat bouwen?”

Woningbouwopgave

Het plan van de gemeente voorziet in 430 woningen. Daarmee wijkt volgens de GNMF de gemeente af van de Gebiedsvisie. Daarin is sprake van de functies cultuur en recreatie met ‘ondersteunende (woon)bebouwing’.
Bovendien wordt in het plan niet gemotiveerd waarom dit grote aantal woningen juist in Stadsblokken-Meinerswijk moet worden gebouwd. Er zijn namelijk in Arnhem nog andere bouwlocaties, zoals langs de Westervoortsedijk en in Schuytgraaf.
Mocht op een kleinere schaal toch ondersteunende woningbouw nodig zijn, dan pleit de GNMF voor het toepassen van de ladder voor duurzaam ruimtegebruik. Bebouwing wordt daarbij geconcentreerd direct bij de Mandelabrug.

Zienswijze Ontwerp bestemmingsplan Stadsblokken-Meinerswijk, GNMF, 14 maart 2019

Op 27 maart kwam Stadsblokken-Meinerswijk uitgebreid in beeld bij EenVandaag, met onder anderen GNMF-directeur Petra Souwerbren. Het item start op 5’20”.

Bernhard Oosting on Email
Bernhard Oosting
Bernhard Oosting
Ruimtelijke ordening, natuur en landschap
Meer weten? Neem contact op met Bernhard: b.oosting@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2932 7274

We heten vanaf nu Natuur en Milieu Gelderland. Voor jou verandert er niets. Meer lezen over onze nieuwe naam