Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Plan voor 430 woningen in uiterwaarden Arnhem onverstandig

Geplaatst op 14-03-2019 in Nieuws.

Het is onverstandig om 430 woningen te bouwen in het uiterwaardengebied Stadsblokken-Meinerswijk in Arnhem. Nieuwbouw in deze flessenhals van de Rijn beperkt de mogelijkheden om in de toekomst de rivier veiliger te maken bij hoogwater. De huidige plannen zullen lokaal zelfs leiden tot een opstuwing van hoogwater bij de Drielsedijk.

Dit schrijft Natuur en Milieu Gelderland in haar zienswijze op het Ontwerpbestemmingsplan Gebiedsontwikkeling Stadsblokken-Meinerswijk. Petra Souwerbren: “In de toekomst kunnen we meer pieken in het hoogwater verwachten. De veiligheid is het meest gebaat bij verruiming van de rivierbedding en niet bij het toevoegen van nieuwe obstakels. Daar zijn alle deskundigen het over eens. Daarom wordt in heel Nederland gewerkt aan hoogwatergeulen, kribverlagingen en het terugleggen van dijken. Bij Lent zijn zelfs huizen afgebroken. Hoe gaat Arnhem aan de rest van het land uitleggen dat zij juist hier 430 woningen gaat bouwen?”

Woningbouwopgave

Het plan van de gemeente voorziet in 430 woningen. Daarmee wijkt volgens Natuur en Milieu Gelderland de gemeente af van de Gebiedsvisie. Daarin is sprake van de functies cultuur en recreatie met ‘ondersteunende (woon)bebouwing’.
Bovendien wordt in het plan niet gemotiveerd waarom dit grote aantal woningen juist in Stadsblokken-Meinerswijk moet worden gebouwd. Er zijn namelijk in Arnhem nog andere bouwlocaties, zoals langs de Westervoortsedijk en in Schuytgraaf.
Mocht op een kleinere schaal toch ondersteunende woningbouw nodig zijn, dan pleit Natuur en Milieu Gelderland voor het toepassen van de ladder voor duurzaam ruimtegebruik. Bebouwing wordt daarbij geconcentreerd direct bij de Mandelabrug.

Zienswijze Ontwerp bestemmingsplan Stadsblokken-Meinerswijk, Natuur en Milieu Gelderland, 14 maart 2019

Op 27 maart 2019 kwam Stadsblokken-Meinerswijk uitgebreid in beeld bij EenVandaag, met onder anderen Petra Souwerbren. Het item start op 5’20”.

Bernhard Oosting on Email
Bernhard Oosting
Bernhard Oosting
Ruimtelijke ordening, natuur en landschap
Meer weten? Neem contact op met Bernhard: b.oosting@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2932 7274