Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Petitie tegen mega geitenstal Apeldoorn aangeboden

Geplaatst op 21-09-2017 in Nieuws.

Donderdag 21 september heeft GNMF-directeur Volkert Vintges de petitie tegen de mega geitenstal bij Apeldoorn overhandigd aan burgemeester John Berends. De petitie is ondertekend door ruim duizend bezorgde Apeldoorners en anderen. Een deel van deze groep was aanwezig bij de overhandiging. Volkert sprak de zorg uit van de inwoners van Apeldoorn voor Q-koorts en longontsteking als de stal uitgebreid wordt tot 4.000 geiten. Hij wees daarbij op het besluit van de provincie Gelderland om de komende tijd de vestiging van nieuwe geitenbedrijven niet toe te staan, tot meer duidelijk is over de gezondheidsrisico’s. Tevens verzocht hij de gemeenteraad om de nieuwe onderzoeksresultaten, die binnenkort beschikbaar komen, eerst af te wachten.

“Nieuwe inzichten mee in besluitvorming”

Burgemeester John Berends nam de handtekeningen in ontvangst. Hij gaf aan de zorgen te herkennen, er zijn immers ook 840 zienswijzen ingediend. John Berends: “De besluitvorming rondom de uitbreiding van de geitenstal komt in de eindfase. Hoewel het besluit van de provincie niet van toepassing is op deze procedure, zullen wel de nieuwste inzichten meegenomen worden in de besluitvorming.” De burgemeester bedankte de GNMF voor het organiseren van de petitie. “Hiermee laat u zien wat er leeft in de samenleving.”

Volkert Vintges (links) overhandigt aan de burgemeester John Berends de petitie tegen de mega stal bij Beemte Broekland. Foto GNMF Marieke Gorkink

Volkert Vintges (links) overhandigt aan de burgemeester John Berends de petitie tegen de mega stal bij Beemte Broekland. Foto GNMF Marieke Gorkink

Inhoud van de petitie

“Wij wilen geen mega geitenstal in Apeldoorn. Een verhoogde uitstoot van ammoniak, stikstof en fijnstof zal de lucht in de directe omgeving van de stal vervuilen. Wanneer echter de Q-koorts uitbreekt zal een gebied van 5 km rondom de stal besmet raken en daarmee 10 basisscholen, campings en recreatiegebieden, maar ook bewoners van Beemte Broekland, Teuge, de Vecht, Nijbroek, Vaassen en Apeldoorn Noord in direct contact komen met het virus.

  • Het is onbegrijpelijk dat het advies van de GGD niet gevolgd wordt. De GGD adviseert de gemeente om geen medewerking te verlenen aan het plan en staat negatief tegenover het initiatief.
  • De gemeente zou een uitgebreid onderzoek moeten doen naar de milieu-impact die deze geitenstal op de omgeving zal hebben.
  • Zelfs toenmalig staatssecretaris Bleker stelde dat er maximaal 1500 tot 2000 geiten op een locatie gehouden zouden mogen worden. Het is onbegrijpelijk dat de gemeente akkoord gaat met meer dan 2x zoveel dieren.

Het is dan ook ongelooflijk dat de gemeente economische belangen boven de gezondheid van burgers, dieren en onze natuur stelt.  Dit vinden wij onacceptabel.

Gezien de maatschappelijke dialoog over megastallen in combinatie met de risico’s voor volksgezondheid en de milieubelasting, zou het college volgens ons geen medewerking moeten verlenen aan deze onevenredig grote uitbreiding aan de Bloemenkamp”.

Meer lezen

Oproep GNMF vindt gehoor: Gelderse stop op geitenhouderij, GNMF, 30 augustus 2017

Petra Souwerbren on Email
Petra Souwerbren
Petra Souwerbren
Directeur
Petra is directeur bij Natuur en Milieu Gelderland. Je kunt met haar contact opnemen via p.souwerbren@natuurenmilieugelderland.nl of 06 2305 5791.