Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Partner van de G1000Landbouw

Geplaatst op 17-02-2021 in Nieuws.

Natuur en Milieu Gelderland is partner geworden van het mooie initiatief G1000Landbouw. Doel is het doorbreken van polarisatie en impasse en het faciliteren van een onafhankelijke dialoog, met als resultaat ‘burger-besluiten’ die via de Tweede Kamer aan het kabinet worden voorgelegd. Dit resultaat levert bouwstenen op voor toekomstig beleid.

De dialoog vindt plaats in een traject van negen maanden met diverse rondes. Boeren, burgers, professionals en politici  gaan met elkaar in gesprek over de vraag: ‘hoe moet de landbouw in Nederland er in de toekomst uitzien?’ De G1000Landbouw heeft inmiddels steun van onder andere de agrarische sector, het ministerie van LNV, Natuurmonumenten e.a.

Natuur en Milieu Gelderland onderschrijft van harte het belang van dialoog en samenwerking op weg naar een duurzame toekomst!

Meer informatie over de G1000-landbouw vind je hier. 

Els Sytsma
Els Sytsma
Els houdt jullie via de website en social media op de hoogte van nieuws en achtergronden rondom natuur en milieu in Gelderland. Ook houdt ze de agenda van de Provinciale Staten in de gaten, om waar nodig belangrijke input te leveren voor duurzame besluitvorming.