Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Participatiecoalitie Gelderland van start

Geplaatst op 13-12-2019 in Nieuws.

Liemers Peperbus Energie Oud-Dijk Zuid 02. Foto Christine Wevers

Een voorbeeld van participatie: Inwoners van Oud Dijk Zuid maken plannen voor duurzame energie. Foto Christine Wevers, juni 2019

De Gelderse Natuur en Milieufederatie en EnergieSamen zijn gestart met de Participatiecoalitie Gelderland. Hiermee gaan we gemeenten en regio’s ondersteunen bij energieprojecten, met oog voor mens, omgeving en natuur. Eind november hielden we een succesvolle bijeenkomst in Arnhem.

Participatiecoalitie Gelderland

De Participatiecoalitie is een landelijke coalitie van vijf organisaties van, voor en door bewoners: Hier, de Natuur en Milieufederaties, EnergieSamen, Buurkracht en LSA Bewoners. In Gelderland geven EnergieSamen en de Gelderse Natuur en Milieufederatie inhoud aan het programma.

Wij bieden een ondersteuningsprogramma aan gemeenten en regio’s, die voortvloeit uit het Klimaatakkoord. We hebben kennis en ervaring om goede plannen tot stand te brengen waar inwoners bij betrokken zijn en achter staan. We hebben geen winstoogmerk, maar wél oog voor mens, omgeving en natuur. En we weten wat er lokaal speelt en zetten ons netwerk in. Hiermee maken we de kans dat de energieprojecten in de gemeente of regio slagen veel groter.

Wat is ons doel?

Wij willen bijdragen aan maatschappelijk gedragen Regionale Energie Strategieën. Dat doen we door:

  • het organiseren van en helpen bij participatie in het RES-proces, in het beleid en bij concrete projecten. Dit geldt zowel voor energiebesparing, warmtetransitie als duurzame energieopwekking.
  • invulling te geven aan 50% eigendom en zeggenschap door de lokale omgeving.
  • te zorgen voor een zorgvuldige inpassing, met aandacht voor natuur en landschap.
  • het bevorderen en ondersteunen van bottom-up initiatieven.
  • iedereen mee te laten doen, jong en oud, rijk en arm. Participatie is vrijwillig, open en democratisch.
  • gemeenten te helpen met onze kennis en ervaring.

Elkaar lokaal opzoeken

Op 21 november hielden we in Arnhem een succesvolle bijeenkomst. Na het plenaire deel gingen de deelnemers in groepjes uiteen. Hier werd besproken hoe we elkaar beter kunnen helpen in het realiseren van onze idealen. Naar voren kwam dat we veel kunnen winnen door elkaar lokaal op te zoeken. Hierdoor kunnen gezamenlijke doelen behaald worden en staan de gedeelde belangen centraal in plaats van de tegenstellingen.
Wil je weten wie in jouw regio actief is? Neem dan contact op met de Gelderse Natuur en Milieufederatie of EnergieSamen.

 Participatiecoalitie Gelderland, project Gelderse Natuur en Milieufederatie

 De landelijke Participatiecoalitie, De Natuur en Milieufederaties

Marieke Gorkink on EmailMarieke Gorkink on Linkedin
Marieke Gorkink
Marieke Gorkink
Projectleider bij Natuur en Milieu Gelderland
Marieke is het aanspreekpunt voor het thema Voedsel en Schone Lucht. Meer weten? Neem contact op via e-mail of 06 10828694.