Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Overeenkomst over verplaatsing van groenverwerker in Neerijnen

Geplaatst op 10-07-2019 in Nieuws.

Gewimperde aardster. Foto Saxifraga - Lucien Rommelaars

Gewimperde aardster. Foto Lucien Rommelaars – Saxifraga

Omwonenden en RRT Neerijnen hebben afspraken gemaakt over de activiteiten en toekomst van het bedrijf. Afgelopen dinsdag ondertekenden zij en diverse instanties, waaronder de Gelderse Natuur en Milieufederatie, een vaststellingsovereenkomst. Die bevat onder meer afspraken over een onderzoek naar de haalbaarheid van verplaatsing van de groenverwerker. Ook worden lopende procedures tegen het bedrijf opgeschort.

Stank en stikstof

De situatie bij het bedrijf is een oud dossier. Omwonenden ervaren veel stank na hernieuwde activiteiten op het composteerbedrijf en verzochten de provincie Gelderland om handhaving.

Ook de GNMF maakte in december 2018 bezwaar tegen nieuwe plannen voor het opslaan en verwerken van groenafval. Deze activiteiten veroorzaken naast stankoverlast ook uitstoot van stikstof. Het RRT-terrein grenst aan de landgoederen Neerijnen en Waardenburg van Geldersch Landschap. Met bijna 300 soorten paddenstoelen vormen deze landgoederen het op één na rijkste paddenstoelengebied van Nederland. De neerslag van stikstof zou leiden tot vermesting en verzuring, wat een bedreiging is voor de paddenstoelen.

Mediation

Om de hinder aan te pakken kozen omwonenden voor een mediationtraject. Dit zou een dure rechtsgang en vele jaren procederen kunnen voorkomen. Eigenaar RRT en exploitant Bruins & Kwast reageerden positief op het voorstel van de bewoners. Ook provincie Gelderland, gemeente West Betuwe en de GNMF stemden in met het verzoek om mediation.

Verplaatsing groenverwerker

De mediationgesprekken leverden afspraken op over de visie op korte en langere termijn op de bedrijfsactiviteiten. Het uiteindelijke doel is verplaatsing van de groenverwerker naar een andere locatie. Omwonenden en bedrijf hebben afspraken gemaakt over het melden van klachten en geplande werkzaamheden, waarbij hinder kan ontstaan. Deze afspraken moeten het contact en begrip onderling verbeteren.

De overeenkomst is op 8 juli ondertekend door bewoners, eigenaar RRT Neerijnen, exploitant Bruins & Kwast, gemeente West Betuwe, de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (namens de provincie Gelderland) en de GNMF.

Blij met ons werk? Word dan nu lid van onze vereniging. Met jouw hulp kunnen we blijven werken aan een mooi en duurzaam Gelderland.

Bezwaar tegen groenverwerker bij Landgoed Neerijnen, GNMF, 10 december 2018

 Buurt en bedrijf tekenen samen voor oplossing, Omgevingsdienst Regio Nijmegen, 9 juli 2019

Maarten Visschers
Maarten Visschers
Maarten werkte tot juli 2019 bij ons. Lees hier meer over ons team: www.gnmf.nl/team