Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Oproep voortzetten Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland

Geplaatst op 07-07-2022 in Nieuws.

“Stop niet met het succesvolle Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland!” Dat is de oproep aan de provincie van de partners in dit unieke Gelderse platform. Nu de voorbereidingen voor de provinciale verkiezingen in maart 2023 zijn begonnen, wijzen zij op het belang van deze succesvolle samenwerking tussen natuur- en landbouworganisaties, overheden en gebiedspartijen. Samen werken deze partijen aan projecten gericht op toekomstgerichte, natuurinclusieve landbouw in Gelderland: een actuele en urgente opgave met toekomstperspectief voor landbouw én natuur.

Passende beloning

Om deze beweging te kunnen maken is het belangrijk dat boeren een passende beloning krijgen voor hun extra inspanningen. Zij dragen immers bij aan betere water- en luchtkwaliteit en een gezonde bodem?! Dat is ook goed voor de biodiversiteit, met een grotere rol voor boeren in het beheer van het landschap. Dit past bij de veranderingen die door de samenleving worden gevraagd van de landbouwsector.

Deze ontwikkelingen vragen een duidelijke koers, financiële middelen en meerjarige begeleiding. Met name op het gebied van het verdienmodel voor boeren en tuinders liggen er stevige uitdagingen. Om de noodzakelijke vooruitgang te boeken, zijn langjarig perspectief en – daarmee samenhangend – duidelijkheid en consistentie in beleid, de meest gehoorde voorwaarden.

Bijdragen aan de oplossing

Het Platform kan met de kennis, ervaring en het brede netwerk dat is opgebouwd rond de verbinding tussen natuur en landbouw bijdragen aan de uitdagingen die er liggen op gebied van stikstof, klimaat, water en natuurherstel. Gelet op de urgente en grote opgaven voor het landelijk gebied roept het Platform dan ook op om deze noodzakelijke en constructieve beweging financieel mogelijk te blijven maken.

Je vindt hier de volledige oproep.

Alle partners en de prachtige projecten vind je op de website van het Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland.

Petra Souwerbren on Email
Petra Souwerbren
Petra Souwerbren
Directeur
Petra is directeur bij Natuur en Milieu Gelderland. Je kunt met haar contact opnemen via p.souwerbren@natuurenmilieugelderland.nl of 06 2305 5791.