Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Oproep aan raadsleden gemeente Tiel en Neder-Betuwe

Geplaatst op 10-06-2020 in Nieuws.

In een brief aan de gemeenteraden van Neder-Betuwe en Tiel hebben wij de raadsleden opgeroepen om de herziene bestemmingsplannen met betrekking tot uitbreiding bedrijventerrein Medel niet vast te stellen. De eerdere plannen zijn op 28 augustus 2019 door de Raad van State vernietigd. In de uitspraak heeft de Raad van State aangegeven dat eerst een nieuwe passende beoordeling moet worden gemaakt die voldoet aan de daarvoor geldende uitgangspunten.

Invoerfout in het model

Naar onze mening is de onderbouwing van de nieuwe passende beoordeling niet houdbaar. Wij hebben Mobilisation for the Environment gevraagd om een eerste globale analyse te maken van het stikstofonderzoek dat is uitgevoerd. Door een forse invoerfout in het model, zijn toe- en afnames van stikstofdepositie t.g.v. het plan bedrijvenpark Medel niet juist berekend. Daar komt bij dat in de referentiesituatie geen rekening is gehouden met de feitelijke, planologisch toegestane, situatie, conform vaste jurisprudentie van de Raad van State. Daarmee zijn de gevolgen van het plan op de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden hoogstwaarschijnlijk ten onrechte als nihil verondersteld. Het plan zal daarom hoogstwaarschijnlijk in strijd zijn met de Wet natuurbescherming en de Habitatrichtlijn.

Passende beoordeling niet valide

Wij hebben de indicatie dat de nieuwe passende beoordeling niet valide is, gedeeld  met de gemeenteraadsleden. Daarnaast merken wij op dat onze andere beroepsgronden met betrekking tot de behoefte/ladder duurzame verstedelijking,  de landschappelijke inpassing en doorvertaling daarvan in planologie nog steeds in procedure zijn.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de agenda van gemeenteraadsvergadering:

op 11 juni in Neder-Betuwe

op 17 juni in Tiel

 

Lynn Hagendoorn on Email
Lynn Hagendoorn
Lynn Hagendoorn
Medewerker Ruimte en Mobiliteit
Lynn is gespecialiseerd in ruimtelijke ordening en mobiliteit. Ze heeft onder meer 'Doortrekking A15' en 'Lelystad Airport' in haar pakket. Je kunt haar bereiken via l.hagendoorn@natuurenmilieugelderland.nl; 06 2933 3576