Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Opnieuw elf ondertekenaars Gelders Energieakkoord

Geplaatst op 24-01-2017 in Nieuws.

Ruim 120 deelnemers aan het Gelders Energieakkoord waren aanwezig bij de Nieuwjaarsbijeenkomst op 19 januari in het Cleantech Center in Zutphen. Er heerste een goede stemming. “In Gelderland doen we het: slimmer, sneller en samen. En vooral in dat samen zit de kracht”, aldus voorzitter Niels Joosten.

Dat er veel gebeurt binnen het Gelders Energieakkoord is duidelijk. Tijdens de bijeenkomst werd getoond welke resultaten de thema- en programmatafels in de afgelopen twee jaar hebben gecreëerd. Resultaten die in gang zijn gezet door al die zeer betrokken mensen die zich inzetten om de transitie vorm te geven.

“Meedenken, anderen inspireren en vooral doen. Daarom heb ik vandaag getekend!”

Thijs de la Court, secretaris van het GEA: “2017 wordt het jaar van de verdieping. Er is al veel gepraat en er zijn lijnen uitgezet. Maar de tijd van alleen praten is voorbij. Nu is het tijd om concrete plannen te gaan uitvoeren. Dit vertaalt zich in zo’n 150 tot 200 concrete acties die direct voortkomen uit het uitvoeringsplan. We gaan met regio’s en gemeenten aan de slag. In de voorjaarsnota zullen deze acties concreet tot uitdrukking komen.”

Nieuwe deelnemers

Steeds meer deelnemers doen mee met het Gelders Energieakkoord. Ook tijdens de Nieuwjaarsborrel hebben verschillende partners hun handtekening gezet. zoals Kim Verschuren van Diep: “Graag wil ik krachten bundelen. Meedenken, anderen inspireren en vooral doen. Wij werken aan het concreet maken van nieuwe perspectieven en innovatieambities. Wij doen dit bijvoorbeeld door het faciliteren van samenwerking en verbinding tussen partijen en het ontwikkelen en uitvoeren van programma’s. Die kennis willen wij delen in het Gelders Energieakkoord. Daarom heb ik vandaag getekend!”

Els Sytsma
Els Sytsma
Els houdt jullie via de website en social media op de hoogte van nieuws en achtergronden rondom natuur en milieu in Gelderland. Ook houdt ze de agenda van de Provinciale Staten in de gaten, om waar nodig belangrijke input te leveren voor duurzame besluitvorming.