Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

“Opening ‘Lelystad’ staat haaks op aanpak stikstof”

Geplaatst op 16-01-2020 in Nieuws.

Laagvliegen vanaf Lelystad leidt tot meer stikstofHet Advies Luchtvaartsector geeft een extra argument om een einde te maken aan langdurig laagvliegen boven Gelderland. Want openstelling van Lelystad Airport leidt tot meer neerslag van stikstof in de ondergelegen kwetsbare natuur op de Veluwe en andere natuurgebieden. Dit stellen een aantal Gelderse overheden en organisaties in een reactie op het dit advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek.

De Gelderse Natuur en Milieufederatie werkt samen met de Gelderse partners in het adviseren voor de luchtruimverdeling en de openstelling van Lelystad voor vakantievluchten. Wij zijn mede afzender van de gezamenlijke reactie uit Gelderland, die op 15 januari verscheen.

Gelderse reactie

De Gelderse reactie op het Advies Luchtvaartsector van het Adviescollege Stikstofproblematiek van 15 januari 2020 luidt:

“Het rapport constateert dat luchtvaart bijdraagt aan de uitstoot van stikstof, CO2, ultrafijnstof en geluidhinder. Het advies geeft een extra argument om een einde te maken aan langdurig laagvliegen boven onze provincie, omdat het leidt tot stikstofneerslag in de ondergelegen kwetsbare natuur op de Veluwe en andere natuurgebieden in onze provincie. We werken met alle sectoren aan een gebiedsgerichte aanpak om de stikstofneerslag op onze kwetsbare natuurgebieden te verminderen.
Een toename door het openstellen van Lelystad Airport staat daar haaks op. Het adviescollege adviseert daarom om de luchtvaart te verduurzamen. Want de milieubelasting van de luchtvaart is groot. We pleiten als Gelderland al langer voor schone en verantwoorde alternatieven voor vliegen.”

Extra verstoring

Aanvullend signaleert de Gelderse Natuur en Milieufederatie dat de openstelling van Lelystad voor vakantievluchten zal leiden tot extra verstoring van de natuur en overlast voor inwoners. Tevens vormen laagvliegroutes een belemmering voor windturbines in Gelderland en Overijssel. Dat is problematisch omdat de opgave voor duurzame energieproductie groot is en beschikbare locaties schaars zijn.

Dossier Luchtvaart, GNMF

Lynn Hagendoorn on Email
Lynn Hagendoorn
Lynn Hagendoorn
Medewerker Ruimte en Mobiliteit
Lynn is gespecialiseerd in ruimtelijke ordening en mobiliteit. Ze heeft onder meer 'Doortrekking A15' en 'Lelystad Airport' in haar pakket. Je kunt haar bereiken via l.hagendoorn@natuurenmilieugelderland.nl; 06 2933 3576