Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Op weg naar een Nationale Grondstoffenbank

Geplaatst op 02-02-2018 in Nieuws.

De circulaire economie krijgt een flinke boost wanneer alle materialen en grondstoffen in gebouwen worden gedocumenteerd. Daarom wil de Stichting Circulair Bouwen een Nationale Grondstoffenbank realiseren, die vraag en aanbod van de materialen en grondstoffen systematisch met elkaar verbindt.
De stichting roept bedrijven, overheden, vastgoedeigenaren en -beheerders op om mee te doen. Samen kunnen ze concrete stappen te zetten in de transitie naar een circulaire economie.

Stel je je eens voor dat alle materialen en grondstoffen in gebouwen kunnen worden hergebruikt en niet hoeven te verdwijnen op de groeiende afvalberg. Door al deze materialen te documenteren in een onafhankelijk platform kunnen we samen de weg vrij maken naar een nationale grondstoffenbank.
Stichting Circulair Bouwen werkt samen met Madaster aan zo’n grondstoffenbank, middels een landelijk toepasbaar uniform systeem. In Madaster worden materialen en gebouwen gedocumenteerd. Iedereen kan met Madaster een materialenpaspoort van zijn gebouw laten maken. Dit paspoort bevat informatie over de kwaliteit en de herkomst van de materialen en hun huidige locatie.

Door alle informatie online beschikbaar te stellen, kunnen derden nieuwe afwegingen maken tijdens het ontwerpen, bouwen en (her)gebruik van gebouwen. Ook kunnen financiers de waarde van de materialen opnemen in de totale waardebepaling van het object. Voordeel voor de eigenaar is dat deze een gebouw niet meer hoeft af te schrijven naar nul, omdat materialen altijd een waarde behouden onafhankelijk van de vastgoedmarkt.

Pilots

In enkele gemeenten worden pilots gestart om vervolgens deze aanpak in een andere gemeente, regio of provincie verder uit te rollen. De stichting werkt samen met de Radboud Universiteit, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Stichting Agrodome, plus de ketenpartners uit de bouw en maakindustrie.
Ook bijdragen aan de nieuwe Nationale Grondstoffenbank? Neem dan contact op de Stichting Circulair Bouwen.

Stichting Circulair Bouwen

Petra Souwerbren on Email
Petra Souwerbren
Petra Souwerbren
Directeur
Petra is directeur bij Natuur en Milieu Gelderland. Je kunt met haar contact opnemen via p.souwerbren@natuurenmilieugelderland.nl of 06 2305 5791.