Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

‘Oost-Nederland dumpplek van vervuild slib’

Geplaatst op 12-11-2020 in Nieuws.

“Ondanks toenemende kritiek worden de komende tijd twintig diepe plassen in Oost-Nederland gevuld met in totaal miljoenen kubieke meters vervuilde grond en slib. Daarmee neemt onze regio bijna de helft van alle plekken waar vieze bagger gestort mag worden voor haar rekening.”

Dit verontrustende nieuws staat in De Gelderlander van 11 november 2020. Ook onze medewerker Alex de Meijer komt aan het woord. Hij volgt de ontwikkelingen rond het verondiepen van plassen nauwgezet en trekt waar nodig aan de bel.

De plassen werden eerst min of meer als vuilstort gebruikt. Die situatie is gelukkig verbeterd, nu de normen voor het slib zijn aangescherpt. Wij zien het verondiepen van plassen zeker ook als kans voor het ontwikkelen van nieuwe natuur. Toch is het risico groot dat economie voor ecologie gaat bij deze kwestie.

Lees het artikel hier.

Meer weten? Je vindt hier ons dossier over het verondiepen van plassen. 

Alex de Meijer on EmailAlex de Meijer on Linkedin
Alex de Meijer
Alex de Meijer
Participatie, energie en water
Alex is onze specialist op het gebied van duurzame energie en water. Hij zet zich in voor wind- en zonneprojecten met een zo groot mogelijke inbreng van de lokale gemeenschap. Meer weten? a.de.meijer@natuurenmilieugelderland.nl, 06 4882 0433.