Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Oogstfeest 2018: inspiratie voor biodiversiteitsherstel

Geplaatst op 10-10-2018 in Nieuws.

Op 4 oktober 2018 vond het jaarlijkse Oogstfeest plaats. Dit relatie-event wordt georganiseerd door Staatsbosbeheer, de Gelderse Natuur en Milieufederatie, Natuurmonumenten,

Geldersch Landschap en Kasteelen, IVN en Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Dit jaar stond het Oogstfeest in het teken van biodiversiteitsherstel in Gelderland. Bezoekers van het Oogstfeest geven de Gelderse natuur gemiddeld een 7, maar er moet zeker wat gebeuren om de biodiversiteit te herstellen. En dat geldt zowel voor biodiversiteit in en rondom de stad; in de natuur en in landbouwgebieden, zoals bleek uit de drie debatten op het podium.

Enkele punten die ‘geoogst’ zijn:

  • Er is animo voor een biodiversiteitsherstelplan, specifiek voor Gelderland
  • Het is belangrijk om het Gelders Natuur Netwerk (GNN) af te maken en de gebieden goed aan elkaar te verbinden.
  • Er is behoefte aan meer natuur bij steden, met zones voor recreatie.
  • Het is belangrijk om inwoners te betrekken, bijv. om tuinen te vergroenen.
  • Er is behoefte aan een vergoeding voor boeren die werken aan biodiversiteitsherstel, wanneer dit ten koste gaat van productie.

Gedeputeerde Josan Meijers over het Oogstfeest: “Het is inspirerend en informatief om met elkaar van gedachten te wisselen over dit onderwerp. Wat ik gehoord heb, neem ik mee naar de provincie.”

Het Oogstfeest, waar politici, ambtenaren en organisaties elkaar ontmoeten, werd dit jaar door 125 mensen bezocht.

In het manifest dat onlangs is uitgebracht door vijf Gelderse natuurorganisaties kunt u meer lezen over bovengenoemde en andere punten die van belang zijn voor een mooi groen Gelderland. Het manifest geeft input voor de Provinciale verkiezingen.

 

Petra Souwerbren on Email
Petra Souwerbren
Petra Souwerbren
Directeur
Petra is directeur bij Natuur en Milieu Gelderland. Je kunt met haar contact opnemen via p.souwerbren@natuurenmilieugelderland.nl of 06 2305 5791.