Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Onze impact in 2021

Geplaatst op 07-04-2022 in Nieuws.

Deze week verscheen het Impactrapport 2021, waarin de Natuur en Milieufederaties uit alle provincies gezamenlijk rapporteren op resultaten en impact. Indrukwekkende aantallen: in 2021 waren er 1217 aangesloten lokale groepen en organisaties (waarvan 97 in Gelderland), ondersteunden we 1898 maatschappelijke initiatieven, hebben we 4446 bedrijven advies gegeven over duurzame bedrijfsvoering en hebben we 374 zienswijzen ingediend. Het zijn slechts een paar voorbeelden van de impact die we het afgelopen jaar hebben gemaakt als Natuur en Milieufederaties.

 Je vindt de resultaten hier, met kerncijfers, hoofddoelen en mooie voorbeelden.

Sustainable Development Goals

In iedere provincie is een Natuur en Milieufederatie actief. De twaalf federaties werken op hun eigen manier aan een natuurrijke en klimaatbestendige provincie. Wat voor gezamenlijke impact heeft dat? Jaarlijks wordt een meting gehouden om dat in kaart te brengen. Bij de meting wordt gekeken naar het bereik, het versterken van het maatschappelijk middenveld, het verduurzamen van bedrijven en het verduurzamen van de overheid. Op deze manier willen wij met onze activiteiten bijdragen aan de Sustainable Development Goals.

Petra Souwerbren on Email
Petra Souwerbren
Petra Souwerbren
Directeur
Petra is directeur bij Natuur en Milieu Gelderland. Je kunt met haar contact opnemen via p.souwerbren@natuurenmilieugelderland.nl of 06 2305 5791.