Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Onze ambities voor 2021

Geplaatst op 07-01-2021 in Nieuws.

We zetten ons ook in 2021 samen in voor een mooi en duurzaam Gelderland. Om onze krachten zo effectief mogelijk in te zetten hebben we de volgende prioriteiten bepaald.

Biodiversiteit, natuur en landschap

Wij leveren inbreng voor goede borging van landschap, natuur en milieu in het omgevingsbeleid. Wij denken mee over zorgvuldig ruimtegebruik en herstel van biodiversiteit. Sleutelwoord daarbij is een integrale gebiedsaanpak.

Landbouw en voedsel

We zorgen voor een goede organisatie van het Uitvoeringsprogramma Natuurinclusieve landbouw en voeren dit samen met onze partners uit. Met dit uitvoeringsprogramma maken we werk van het Actieplan dat mede op initiatief van Natuur en Milieu Gelderland is opgesteld. Er komen in 2021 ongeveer 25 projecten in uitvoering.

We maken dit jaar ook werk van duurzaam voedsel. Rond de Good Food Club, het platform waar consumenten en lokale / regionale aanbieders elkaar vinden, organiseren we streekgebonden evenementen.

Klimaat en energie

We willen een brug slaan tussen de ambities voor CO2-doelen en duurzame opwekking van energie enerzijds en ruimtelijke kaders voor leefomgeving, natuur en landschap anderzijds. We doen dat onder andere door het stimuleren van energie-initiatieven mèt bijdragen aan biodiversiteits- en landschapsherstel en met draagvlak onder de bevolking. We denken op een constructieve manier mee over oplossingsrichtingen voor dilemma’s in de energietransitie.

Ontmoeting, inspiratie en kennis delen

Binnen Geef om Gelderland ontmoeten en inspireren we geïnteresseerde Gelderlanders. We organiseren webinars, excursies, themabijeenkomsten en lezingen. Met onze helpdesk adviseren we leden en anderen.

Houd onze agenda in de gaten of schrijf je in op onze nieuwsbrief voor de nieuwe onderwerpen.

Petra Souwerbren on Email
Petra Souwerbren
Petra Souwerbren
Directeur
Petra is directeur bij Natuur en Milieu Gelderland. Je kunt met haar contact opnemen via p.souwerbren@natuurenmilieugelderland.nl of 06 2305 5791.