Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Ontwerp-omgevingsverordening actualisatie nr. 8

Geplaatst op 03-06-2021 in Nieuws.

Sinds een paar weken ligt actualisatie 8 van de omgevingsverordening ter inzage. Via https://www.gelderland.nl/omgevingsvisie is te lezen om welke onderwerpen het gaat.

De vorige actualisatie, nummer 7, is heel recent vastgesteld: op 31 maart 2021. Het doel van actualisaties 7 en 8 is dat de Omgevingsverordening in de pas loopt met de Omgevingswet. Via een experiment uit de 23e tranche van de Crisis- en Herstelwet kunnen de provincies Flevoland, Gelderland en Utrecht – net als ruim 200 gemeenten – namelijk alvast experimenteren met de verbrede reikwijdte die centraal staat in de Omgevingswet.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet zelf is overigens recent uitgesteld tot  half 2022.

Mocht je naar aanleiding van deze ontwerp-actualisatie van de Omgevingsverordening concrete vragen hebben voor Natuur en Milieu Gelderland of als er vanuit lokaal perspectief zaken zijn waarop je Natuur en Milieu Gelderland wilt attenderen, stuur dan even een berichtje naar b.oosting@natuurenmilieugelderland.nl.

 

Els Sytsma
Els Sytsma
Els houdt jullie via de website en social media op de hoogte van nieuws en achtergronden rondom natuur en milieu in Gelderland. Ook houdt ze de agenda van de Provinciale Staten in de gaten, om waar nodig belangrijke input te leveren voor duurzame besluitvorming.