Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Omwonenden en natuurorganisaties vrezen kassenbouw bij Voorst

Geplaatst op 19-09-2017 in Nieuws.

Inwoners van Voorst, Natuurmonumenten, Geldersch Landschap en Kasteelen en de GNMF hebben grote bezwaren tegen de plannen voor de uitbreiding van het bedrijf Vitalis. Het bedrijf wil onder meer 10.000 vierkante meter aan kassen bijbouwen, alsmede een  nieuw logistiek centrum bouwen aan de Hengelderweg bij Voorst. De locatie ligt in het Nationaal Landschap Veluwe, deelgebied Twello.

De omwonenden en natuurorganisaties vinden dat het karakter en de kernkwaliteiten van het landschap door de plannen worden aangetast. Daarbij gaat het om cultuur­historie, natuur en aardkundige waarden. Deze kernkwaliteiten moeten volgens de provinciale verordening juist beschermd worden.

Bovendien staat het provinciale beleid niet toe dat buiten speciaal daarvoor aan­gewezen gebieden nieuwe kassen worden opgericht. Vitalis doet een beroep op een uitzonderingsregel, maar volgens de natuurorganisaties, omwonenden en diverse deskundigen is dat onterecht. Zij vinden dat de beoogde uitbreiding ook heel goed mogelijk is op locaties buiten het Nationaal Landschap.

Bestemmingsplan

De gemeenteraad van Voorst heeft onlangs het bestemmingsplan vastgesteld, dat de bouw mogelijk maakt. De natuurorganisaties en ook omwonenden hebben hiertegen beroep aangetekend bij de Raad van State. Zij constateren dat, ondanks de regels ter bescherming van de Nationale Landschappen, overheden nog steeds te gemakkelijk allerlei onwenselijke ontwikkelingen toelaten in de Nationale Landschappen.

Meer lezen

Beroep GNMF e.a. Bestemmingsplan Hengelderweg 6 12sep17

Bernhard Oosting on Email
Bernhard Oosting
Bernhard Oosting
Ruimtelijke ordening, natuur en landschap
Meer weten? Neem contact op met Bernhard: b.oosting@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2932 7274