Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Omvormen landbouwgrond tot natuurgebied van start

Geplaatst op 24-04-2017 in Nieuws.

In de Hattemerpoort gaat een groene bezem door het landschap. In de uiterwaarden langs de IJssel komt een natuurlijker beheer en ontwikkeling van nieuwe natuur. Het streven is om 120 hectare landbouwgrond om te zetten in natuur. De eerste hectares gaan op de schop bij Hendrik en Ina van den Esker. “Wij zien hier meer toekomst in.”

Hendrik en Ina van de Esker wonen met hun twee dochters aan de Beltweg in Wapenveld. Al jaren runt de familie er een boerderij. De veertig vleeskoeien en hun kalfjes lopen in de wei. De varkens zijn echter onlangs verkocht en de stallen staan leeg. Hendrik: “We zagen geen toekomst meer in de varkenshouderij. We moesten zoveel investeren dat het niet meer rendabel was.” Het gesprek met de provincie Gelderland om een deel van hun grond om te vormen tot natuur, kwam voor hen op het juiste moment. Ina: “Deze omgeving is veel meer gericht op toerisme en recreatie. Mooie natuur past daar beter bij dan een varkensschuur.”

Vochtig hooiland, kruidenrijk grasland en botanisch weiland

In totaal wordt er bij Hendrik en Ina 21 hectare landbouwgrond omgezet in natuur. Hiervan verandert ruim 2 hectare in vochtig hooiland, ruim 7 hectare in kruiden- en faunarijk grasland en nog eens bijna 11 hectare in botanisch weiland. Het hele gebied wordt niet bemest, waardoor er een verschraling plaats vindt en de oorspronkelijke bloemen en kruiden weer kunnen opkomen.

Afplaggen met microreliëf

Om de grond klaar te maken voor de oorspronkelijke natuur, verzorgt aannemingsbedrijf Netjes uit Kampen het grondwerk dat nodig is voor de aanleg van vochtig hooiland en kruiden- en faunarijk grasland. Erik Wolf, uitvoerder: “We halen eerst de graszoden eraf en vervolgens verwijderen we de humusrijke laag van ongeveer 15 centimeter. Het is zeer specialistisch werk, omdat we werken met microreliëf. Dat wil zeggen dat we de grond afplaggen met kleine kuiltjes en ophopingen, zodat er na een regenbui kleine plasjes ontstaan waar kikkertjes en salamanders gebruik van maken.”

Kikker

Om het land geschikt te maken, moet deels ook het waterpeil omhoog gebracht worden. Het plan was om hiervoor de aanwezige sloot minder diep te maken. De aanwezigheid van de poelkikker zette hier echter een streep door. Erik: “We plaatsen nu een stuw in de sloot, waardoor het waterpeil alsnog omhoog gaat. Dit is ook een prima oplossing.”

Een keer per jaar maaien

Over het beheer van de nieuwe natuur zijn afspraken gemaakt. Er mag één keer per jaar gemaaid worden en op het vochtig hooiland mogen geen koeien lopen. Het deel dat omgezet wordt in kruidenrijk grasland en het botanisch weiland mag begraasd worden door 2 koeien per hectare.

Meer bloemen en dieren

Het doel van de aanleg van de nieuwe natuur is drieledig. Ten eerste is het belangrijk dat de dieren een doorgang vinden tussen de Veluwe en de IJssel. Daarnaast is belangrijk dat het gebied een leefgebied wordt en voeding biedt aan vlinders, insecten, vogels en kleine zoogdieren. En ten derde zal het gebied een hoge botanische waarde krijgen voor allerlei bloemen zoals de Dotterbloem, de Echte Koekoeksbloem en op termijn de Kievitsbloem.

Vizier gericht op de toekomst

Hendrik en Ina hebben een goed gevoel over hun keuze Hendrik: “We hebben ons vizier gericht op de ontwikkeling van de natuur en niet meer op de dieren. Als boer is dat best even wennen maar dit heeft meer toekomst, ook voor onze dochters. Misschien maken we er straks wel een leuke bed & breakfast bij. Wie zal het zeggen.”

Marieke Gorkink on EmailMarieke Gorkink on Linkedin
Marieke Gorkink
Marieke Gorkink
Projectleider bij Natuur en Milieu Gelderland
Marieke is het aanspreekpunt voor het thema Voedsel en Schone Lucht. Meer weten? Neem contact op via e-mail of 06 10828694.