Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Notitie Plussenbeleid in de gemeente voor inwoners

Geplaatst op 14-05-2019 in Nieuws.

Notitie Plussenbeleid in de gemeenteHet Plussenbeleid van de provincie Gelderland geeft aan of en zo ja hoe intensieve veehouderijen kunnen uitbreiden. Gemeenten zijn nu druk bezig om dit beleid vorm te geven in eigen omgevingsvisies en beleidsplannen. Inwoners en lokale groepen kunnen hier invloed op uitoefenen via inspraak. Daarom heeft de GNMF de notitie ‘Plussenbeleid in de gemeente’ geschreven.

Het Gelderse Plussenbeleid houdt in dat een intensieve veehouderij onder voorwaarden extra mag groeien. Belangrijke voorwaarden zijn:

  1. Allereerst moet de veehouder, bovenop de reguliere wettelijke verplichtingen, extra investeren in verbetering van de omgevingskwaliteit. Te denken valt aan milieu, landschap, leefomgeving en dierenwelzijn. Een veehouder moet € 15-20,- per m2 bebouwing (8% van de investering) besteden aan die verbetering.
  2. Daarnaast moet de veehouder de dialoog met de omgeving aangaan. Daaraan kan de gemeente eigen randvoorwaarden stellen.

Het Plussenbeleid is van toepassing bij uitbreidingen boven de 500 m2. De GNMF vindt dat ook bij kleinere uitbreidingen meer kwaliteit gevraagd mag worden.

Plussenbeleid in de gemeente

Op lokaal niveau zijn gemeenten nu druk bezig om dit provinciale beleid vorm te geven in eigen omgevingsvisies en beleidsplannen. Inwoners en lokale organisaties kunnen via inspraak invloed uitoefenen. Dat is belangrijk, want vestiging en uitbreiding van intensieve veehouderij geven vaak zorgen bij inwoners en natuur- en milieuorganisaties. Denk aan natuur, landschap, milieu en volksgezondheid. Het is daarom van belang dat de gemeente goede randvoorwaarden formuleert met betrekking tot het Plussenbeleid.

De notitie ‘Plussenbeleid in de gemeente’ schetst aandachtspunten die erop gericht zijn te voorkomen dat vestiging en/of uitbreiding van intensieve veehouderij leidt tot ongewenste effecten voor de omgeving. Daarom kunnen inwoners en lokale groepen de notitie gebruiken bij het kritisch volgen van gemeentelijk beleid.

Notitie Plussenbeleid in de gemeente, mei 2019, GNMF

Bernhard Oosting on Email
Bernhard Oosting
Bernhard Oosting
Ruimtelijke ordening, natuur en landschap
Meer weten? Neem contact op met Bernhard: b.oosting@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2932 7274