Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Noordtak Betuwelijn?

Geplaatst op 13-01-2022 in Nieuws.

Noordtak Betuwelijn tast landschap aan en biedt geen meerwaarde

De Tweede Kamer heeft om een nieuw onderzoek gevraagd naar de aanleg van de Noordtak Betuwelijn. In 2014 is dit plan voor een nieuwe goederenspoorlijn in de la verdwenen, na Gelderse bezwaren van o.a. Natuur en Milieu Gelderland.

Grote bezwaren tegen de Noordtak zijn de onomkeerbare gevolgen voor natuur, landschap en leefomgeving, terwijl de meerwaarde van deze spoorlijn op geen enkele manier is aangetoond. Het is nodig om de veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving langs bestaande spoorroutes te vergroten. Het is ook nodig om het goederentransport te verduurzamen. Maar er zijn andere oplossingen mogelijk. Laat het Rijk daar eerst naar kijken, is onze boodschap.

Aantasting landschap en natuur

De Tweede Kamer vindt dat goederenvervoer over het spoor een belangrijk middel is om het aantal files te verminderen en duurzaamheid van de vervoerssector te vergroten. Daarnaast stelt de Tweede Kamer dat de goederenvervoerders over het spoor flink willen groeien. De Kamer verzoekt daarom onderzoek te doen naar de Noordtak. De afgelopen weken heeft de regionale pers veel aandacht besteed aan dit onderzoek, dat in het voorjaar afgerond moet zijn.

Aanleg van de Noordtak kost enorm veel ruimte en leidt tot ernstige aantasting van landschap, natuur en leefomgevingskwaliteit in grote stukken Gelderland. Daartegenover staat dat nu gevaarlijke stoffen worden vervoerd door dichtbevolkt gebied van Arnhem richting Deventer en Zevenaar en dat flinke overlast geeft.

Alternatieve oplossingen mogelijk

Natuur en Milieu Gelderland wil dat er goed naar alternatieven wordt gekeken die de problemen kunnen oplossen zonder aanleg van een Noordtak. Bijvoorbeeld een duurzamere binnenvaart, het beter benutten van de Betuwelijn en snel zorgen voor een goede aansluiting daarvan in Duitsland. Transport van gevaarlijke stoffen kan beperkt worden door de productieketens slimmer te organiseren. Vanwege de noodzaak van een klimaatneutrale en circulaire economie in 2050 is juist een verkleining van goederenstromen nodig. En bovenop dit alles komt de vraag hoeveel (extra) ruimte we eigenlijk aan transport en distributie willen geven in Nederland.

Maarten Witberg
Maarten Witberg
Maarten Witberg, medewerker Ruimte en gebiedsontwikkeling