Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Niet nóg een crossbaan in de Graafschap

Geplaatst op 19-05-2017 in Nieuws.

De GNMF roept de gemeenteraad van Bronckhorst op om niet mee te gaan met het plan voor de zoveelste crossbaan in het Nationaal Landschap de Graafschap. Het college van B&W heeft de raad gevraagd om hiervoor een zogeheten ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven. Omwonenden en natuurorganisaties (Geldersch Landschap, Natuurmonumenten en GNMF) tekenden al eerder protest aan tegen het plan.

De GNMF vindt dat de gemeente juist moet investeren in de omgevingskwaliteiten in plaats van deze af te breken. Niet alleen voor de omwonenden, natuur, milieu en landschap. Maar ook omdat toeristen die ruimte en rust zoeken van steeds grotere betekenis zijn voor de lokale economie in de Nationale Landschappen van de Achterhoek.

Nationaal Landschap

De beoogde locatie aan de Deldensebroekweg bij Vorden ligt in het Nationaal Landschap de Graafschap. Volgens het provinciale beleid staat de  bescherming van natuur en landschap in deze landelijke omgeving voorop. Bij een eerdere poging van de gemeente om in het bestemmingsplan buitengebied een sportbestemming op te nemen gaf de provincie ook al nul op het rekest. Zeker omdat de gemeente toen niet gekeken had naar alternatieven. Dat heeft zij nu wederom niet gedaan.

Stilte

Dit voorjaar zijn er metingen gedaan naar het omgevingsgeluid zonder crossmotoren rond het plangebied. Gebleken is dat de geluidsniveaus tussen 33 en 35 dB(A) liggen; dat is ver onder de grenswaarde voor stil landelijk gebied. De locatie ligt niet voor niets in een stiltebeleidsgebied. Daar gelden de regels van Rijk, Provincie en gemeenten die ervoor moeten zorgen dat de bestaande stilte en rust gehandhaafd blijven en waar mogelijk verder verbeterd worden. Het toevoegen van motorgeronk is dan ook uit den boze.

Woningen

Volgens de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening, die de gemeente normaliter hanteert, is de minimale in acht te nemen afstand van een crossbaan tot woningen 700 meter. In dit geval liggen er ongeveer 10 woningen binnen de 700 meter van de beoogde locatie waarvan één woning op slechts 100 meter.

Zie ook: Zienswijze GNMF Buitengebied Deldensebroekweg, 13 december 2016

Bernhard Oosting on Email
Bernhard Oosting
Bernhard Oosting
Ruimtelijke ordening, natuur en landschap
Meer weten? Neem contact op met Bernhard: b.oosting@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2932 7274