Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Nijmegen eerste Gelderse gemeente met warmtevisie

Geplaatst op 13-09-2018 in Nieuws.

Het College van B en W van Nijmegen heeft als eerste gemeente in Gelderland een warmtevisie opgesteld. De gemeente gaat daarmee voortvarend aan de slag met de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Daadwerkelijk stappen zetten en uitvoeren staat voorop. De opgave en uitdaging zijn zeer groot. De GNMF complimenteert de gemeente Nijmegen met dit pro-actieve beleid en geeft in een zienswijze nog enkele aanvullende adviezen. De gemeenteraad besluit over twee weken over de visie.

Hoofdlijnen aanpak

In de warmtevisie worden de hoofdlijnen van de aanpak aangegeven. Wijken waar de gemeente wil starten met verduurzaming met de daarbij voorgestane warmtevoorziening, worden aangegeven. Per wijk wordt nog een apart uitvoeringsplan opgesteld, dat nog wordt voorgelegd aan de raad. Het bestaande Nijmeegse warmtenet vormt een belangrijke pijler van de visie. Het eindbeeld ‘Aardgasvrije opties 2045’ schetst dat er 30.000-50.000 woningen aan het warmtenet (collectief systeem) en 25.000 tot 35.000 woningen aan een (verzwaard) elektriciteitsnet (met een individueel systeem) worden gekoppeld.

Nieuwbouw all-electric

In een zienswijze aan het College en de raad geeft de GNMF aan dat het beter is om nieuwbouwwoningen niet meer aan het warmtenet aan te sluiten maar ‘all-electric’ (met goede isolatie en voorzien van zonnepanelen) te bouwen. Daar zijn al vele voorbeelden van. Nieuwe kantoorgebouwen kunnen goed met bodemwarmte (warmtekoudeopslag) worden gebouwd. Innovaties op het gebied van all-electric toepassingen in de bouwsector worden daarmee ook zoveel mogelijk gestimuleerd. De beschikbare duurzame warmte kan dan zoveel mogelijk in bestaande woningen, die moeilijker te isoleren zijn, worden gebruikt.

Houtige biomassa

Daarnaast adviseert de GNMF om af te zien van de verbranding van houtige biomassa als warmtebron voor het warmtenet. Door de toename van subsidie-aanvragen op korte termijn (2018-2020) voor houtgestookte energiecentrales zal er geen lokale biomassa meer beschikbaar zijn, aldus recent onderzoek van adviesbureau Probos. De GNMF stelt dat uitbreiding van het bestaande warmtenet goed afgestemd moet worden met de duurzame warmte die in de toekomst kan worden opgewekt.

Zienswijze van de GNMF

Maarten Visschers
Maarten Visschers
Maarten werkte tot juli 2019 bij ons. Lees hier meer over ons team: www.gnmf.nl/team