Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Kringlooplandbouw is de toekomst voor het platteland

Geplaatst op 14-03-2019 in Nieuws.

Twaalf Gelderse politieke partijen gingen op 11 maart met elkaar in debat over de toekomst van het platteland. Eén van de onderwerpen was kringlooplandbouw. De mogelijkheden voor agrariërs kwam aan bod en ook de politici spraken zich uit. Alle sprekers waren voorstander van kringlooplandbouw. Voorwaarde was wel dat het wel rendabel moet blijven voor het agrarisch bedrijf.

Verkleining veestapel

Ook de omvang van de veestapel kwam aan de orde. Enkele politici maakten verkleining van het aantal dieren bespreekbaar. Luuk van der Veer van de Partij voor de Dieren ging nog een stapje verder: de veehouderij moet omschakelen naar plantaardige producten.

Aan het einde van het debat presenteerden LTO Noord, de GNMF en twee agrarische collectieven het Actieplan Natuurinclusieve landbouw Gelderland. Met dit plan geven landbouw- en natuurorganisaties aan hoe zij onder andere biodiviersiteit op het platteland willen bevorderen, mét verdienmodel voor de sector zelf.

 Actieplan Natuurinclusieve landbouw Gelderland

Petra Souwerbren on Email
Petra Souwerbren
Petra Souwerbren
Directeur
Petra is directeur bij Natuur en Milieu Gelderland. Je kunt met haar contact opnemen via p.souwerbren@natuurenmilieugelderland.nl of 06 2305 5791.