Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Nieuwe Paasheuvel-accommodaties met oog voor natuur en omwonenden

Geplaatst op 23-05-2017 in Nieuws.

Bij de uitbreiding van groepsaccommodaties op het terrein van Paasheuvelgroep Vierhouten zal rekening worden gehouden met de omringende natuur en omwonenden. De GNMF heeft, mede namens de Stichting Veluwe Bijzonder, hiertoe op 22 mei een mediationovereenkomst getekend met de Paasheuvelgroep, de gemeente Nunspeet, Dorpsgemeenschap Vierhouten en een aantal omwonenden.

“We zijn blij dat we er op deze manier zijn uitgekomen. Met deze overeenkomst laten we de natuur van de Veluwe tot haar recht komen”.

Zowel de natuurorganisaties als omwonenden maakten bezwaar tegen de eerdere voornemens voor uitbreiding. De bezwaren betroffen vooral natuurverstoring en overlast (geluid). Daarop zijn alle partijen met elkaar in overleg gegaan, met een wijziging van de plannen tot gevolg. Voor de Paasheuvelgroep is de ondertekening een belangrijke stap naar het bouwen van nieuwe groepsaccommodaties en bijbehorende inrichting van het terrein.

Economische ontwikkeling

GNMF-directeur Volkert Vintges: “Wij zijn blij dat we er op deze manier zijn uitgekomen. Met deze overeenkomst laten we de natuur van de Veluwe tot haar recht komen. Tegelijkertijd biedt het economische ontwikkelingsmogelijkheden voor Paasheuvelgroep Vierhouten. Ook is de onderlinge verstandhouding tussen Paasheuvelgroep Vierhouten en bewoners van Vierhouten flink verbeterd”.

Een belangrijke aanpassing is dat het bouwvolume is teruggebracht van 4300 naar 2900 m2. Daarnaast heeft de GNMF samen met de Paasheuvelgroep een ‘Natuurinclusief Plan’ opgesteld, waaraan het gehele bouwplan moet voldoen. Er worden concrete maatregelen genomen, zoals het planten van bomen, het aanpassen van bestaande beplanting en het aanbrengen van voorzieningen voor vogels en vleermuizen. De geluidsoverlast zal worden beperkt en er zijn afspraken gemaakt over de communicatie met omwonenden.

De ondertekening van de overeenkomst op 22 mei was het startsein voor een nauwere samenwerking tussen alle partijen. De ceremonie vond plaats op een van de groepskampeervelden van Paasheuvelgroep Vierhouten. Na speeches werd symbolisch een wilde kersenboom geplant, als symbool van een vruchtbare samenwerking in de toekomst. Daarop ondertekenden alle betrokken partijen de overeenkomst.

Foto’s: Paasheuvelgroep Vierhouten

Bernhard Oosting on Email
Bernhard Oosting
Bernhard Oosting
Ruimtelijke ordening, natuur en landschap
Meer weten? Neem contact op met Bernhard: b.oosting@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2932 7274