Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Nieuwe aansluitroutes Lelystad geen verbetering

Geplaatst op 22-02-2018 in Nieuws.

Op 21 februari 2018 presenteerde minister Cora van Nieuwenhuizen een aantal verbeteringen aan het ontwerp van de concept-aansluitroutes voor Lelystad. Voor Gelderland ziet de GNMF hierin echter geen noemenswaardige verbeteringen. ‘Gelukkig is de opening van Lelystad met een jaar uitgesteld. Dit geeft de minister de tijd om de routes alsnog goed te laten aansluiten’, aldus Joost Reijnen, adjunct-directeur bij de GNMF.

De Gelderse Natuur en Milieufederatie vindt het niet meer dan logisch dat opening van vliegveld Lelystad voor vakantievluchten tenminste met een jaar is uitgesteld. Gezien de tijdsdruk waarbinnen de aansluitroutes moesten worden gerealiseerd en de onduidelijkheid over de effecten van de aansluitroutes boven de Veluwe was het onverantwoord om deze nu al vast te leggen.

Het voorstel van de minister

Met betrekking tot Gelderland gaat het om de route bij Heerde-Oene en de route bij Ede-Bennekom. Bij Heerde-Oene wordt om de kernen te ontzien de vertrekroute iets oostelijker gelegd. Voor Wezep wil de minister de route optimaliseren door te experimenteren met vliegroutes.

Nadelige gevolgen voor natuurbeleving op de Veluwe

De GNMF vindt de voorgestelde verbeteringen voor de aansluitroutes boven Gelderland geen noemenswaardige verbeteringen. De wijzigen betreffen vooral het verplaatsen van de overlast naar gebieden waar minder mensen wonen. Dit lijkt een logische stap, omdat het aantal gehinderde mensen afneemt. Echter, zowel bij Heerde-Oene maar zeker bij Ede-Bennekom waar de route ook nog naar het relatief stille Renkumse Beekdal wordt verplaatst, neemt de geluidhinder flink toe met alle negatieve gevolgen voor de hinderbeleving. Joost Reijnen: ‘Juist in gebieden met weinig achtergrondgeluid heb je meer last van de overkomende vliegtuigen, terwijl deze hinderbeleving in verstedelijkt gebied verhoudingsgewijs lager is. Voor de rust minnende recreatie is dit desastreus. Reden om juist zo min mogelijk over de nog stille Veluwe te vliegen.’

Militair verkeer heeft voorrang

Verder wil de minister het binnenkomend vliegverkeer vanuit het zuidwesten laten samenvallen met de uitgaande route boven het Renkumse Beekdal, waardoor hier tweemaal zoveel vliegtuigen zullen overkomen. Samen met de provincie Gelderland heeft de GNMF verzocht om de route, die eerst ten zuiden van Arnhem liep te heroverwegen. De minister wil dit niet honoreren, omdat als gevolg van militair gebruik het luchtruim dan niet te allen tijde beschikbaar is voor inkomende vliegverkeer naar Lelystad. Naar de mening van de GNMF geen doorslaggevend argument.

Nadelige gevolgen voor uitstoot in de natuur

In de actualisatie van het milieueffectrapport wordt aangegeven dat in sommige gedeelten van de Veluwe de stikstofdepositie bij 45.000 vliegbewegingen kan oplopen tot 0,6 mol stikstof per hectare per jaar. Bij meer dan 0,05 mol is een vergunning nodig in kader van wet natuurbescherming. De GNMF vindt dan ook dat zonder deze vergunning er niet mag worden gevlogen.

Vliegverkeer blijft grote milieuvervuiler

Naar verwachting zal het aantal luchtreizigers de komende twintig jaar wereldwijd ruimschoots verdubbelen naar 7,3 miljard in 2034. Dat maakt de luchtvaart een van de snelst groeiende bronnen van broeikasgassen. Joost Reijnen: ‘Tot op heden blijft in de luchtvaart de CO2-reductie ver achter bij de inspanningen in andere sectoren. Op veel bestemmingen in West-Europa zijn goede alternatieven voorhanden, waardoor korte afstandsvluchten overbodig worden. Zo zijn er goede treinverbindingen, waardoor je bijvoorbeeld binnen een paar uur in Londen, Parijs of Frankfurt bent. Verder moet een prijs voor een vliegticket worden betaald waarin de negatieve gevolgen voor milieu, klimaat en leefomgeving zijn meegenomen. Dit betekent een forse ecotax op elke liter kerosine en een extra heffing op niet gebruikte stoelen. Het milieuprincipe ‘de vervuiler betaalt’ wordt dan eindelijk ook in het vliegverkeer gehanteerd.’

Joost Reijnen
Joost Reijnen
Joost werkte tot september 2019 bij ons. Lees hier meer over ons team: www.gnmf.nl/team