Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Nederland gaat voor een schone Maas

Geplaatst op 19-07-2018 in Nieuws.

Overheden, waterbedrijven, industrie en milieuorganisaties zijn samen op weg naar een schone, vitale en drinkbare Maas. Dat is de uitkomst van de bijeenkomst ‘Op weg naar een drinkbare Maas’, op 5 juli in Den Bosch, waarbij 80 koersbepalers aanwezig waren. Hoofdgast van de bijeenkomst was Li An Phoa, die de afgelopen maanden van de bron van de Maas in Frankrijk tot de monding in Nederland heeft gewandeld om aandacht voor drinkbare rivieren te vragen.

Op de bijeenkomst waren partijen aanwezig die voor een schone Maas van vitaal belang zijn en voor wie een schone Maas van vitaal belang is. Initiatiefnemers van de bijeenkomst zijn het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Vital Zone Instituut, Heineken, RIWA, de Brabantse Milieufederatie en het samenwerkingsverband Schone Maaswaterketen, met als gastheer Waterschap Aa en Maas. Zij ondersteunen de actie van Li An Phoa en onderstrepen het belang om de Maas schoon, vitaal en drinkbaar te maken. Tijdens de bijeenkomst is het vervolg bepaald:

  • Het oppervlaktewater van de Maas wordt gedronken door meer dan 6 miljoen mensen in Nederland en meer dan 15 miljoen mensen in het gehele stroomgebied (Frankrijk, België, Nederland);
  • Een drinkbare Maas spreekt iedere aanwezige aan en iedereen kijkt hoe hij of zij hier persoonlijk aan kan bijdragen;
  • We gaan verbinding zoeken tussen verschillende initiatieven, om te bekijken waar overlap, gaten en kansen liggen op weg naar een gezonde/drinkbare Maas.

Water als indicator voor gezondheid

Gezond water is van levensbelang, zeker nu de beschikbare hoeveelheid schoon zoet water mondiaal steeds meer onder druk komt te staan. De Maas is de bron van drinkwater voor ruim 6 miljoen mensen in België en Nederland. Maaswater wordt gebruikt als bron voor ons drinkwater, maar is ook van cruciaal belang voor natuur, landbouw en industrie. Vervuild water is slecht voor het milieu en ecologisch systeem, en is duur om schoon te maken. Jaarlijks komen er meer dan 140.000 kilo medicijnresten via het riool in ons water terecht.

Achteraf reinigen, bij de rioolwaterzuiveringen, is niet voldoende. Een bronaanpak waarbij alle partijen meedoen om te voorkomen dat water wordt vervuild is noodzakelijk. Wat er niet in komt, hoeft er immers ook niet uitgehaald te worden. De Maas vormt zo een goede spiegel en indicator voor de gezondheid van onze samenleving.

Drinkbare Maas

Li An Phoa, Drinkable Rivers: “ik verlang naar een drinkbare Maas en heb op mijn wandeling vanaf de bron van de Maas in Frankrijk gezien dat heel veel mensen van alle generaties die met mij delen. Wanneer we drinkbare rivieren hebben, dan betekent dit dat alle relaties in een geheel stroomgebied gezond zijn.”

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Selçuk Akinci, directeur Brabantse Milieufederatie: “De mondiale zoetwatervoorraad slinkt in rap tempo. We hebben een zware, gezamenlijke verantwoordelijkheid naar toekomstige generaties om de bestaande grondwatervoorraad te beschermen en tegelijkertijd alles op alles te zetten om de kwaliteit van ons oppervlaktewater dusdanig te verbeteren dat het weer drinkbaar wordt”.

Els Sytsma
Els Sytsma
Els houdt jullie via de website en social media op de hoogte van nieuws en achtergronden rondom natuur en milieu in Gelderland. Ook houdt ze de agenda van de Provinciale Staten in de gaten, om waar nodig belangrijke input te leveren voor duurzame besluitvorming.