Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Natuurorganisaties luiden noodklok over plan bedrijventerrein Winterswijk

Geplaatst op 23-09-2021 in Nieuws.

Natuurorganisaties luiden de noodklok over het voornemen voor een nieuw bedrijventerrein aan de Misterweg bij Winterswijk. De locatie ligt precies in de zone die in aanmerking komt om de verstoorde robuuste ecologische verbinding tussen de natuurgebieden Korenburgerveen, Wooldse Veen en Bekendelle te herstellen. Dat zou de leefgebieden van das, kleine ijsvogelvlinder (zie foto) en gladde slang weer met elkaar verbinden. 

De beoogde locatie ligt in het Nationaal Landschap Winterswijk. Omvorming betekent niet alleen ruimtebeslag en versnippering van het gebied, maar leidt ook tot extra verkeer en milieubelasting van de kwetsbare omgeving. Enkele jaren geleden bleek dat het bedrijf HSF mocht uitbreiden in de verbindingszone zonder dat natuurorganisaties op de hoogte waren gesteld.

Oproep aan raad: stem niet in met voorkeurslocatie

Naar aanleiding van die situatie met HSF zijn diverse partijen, waaronder de natuurorganisaties, alsnog met de gemeente in gesprek gegaan. Doel was om te komen tot een gezamenlijke gebiedsvisie waarbij herstel en ontwikkeling van de ecologische zone onderdeel zou zijn. Daarbij is vooraf juist uitdrukkelijk meegegeven om geen grondclaims te leggen. Iets wat de gemeente nu juist wel wil doen voordat de gebiedsvisie tot stand is gekomen. Daarmee worden bepaalde ontwikkelrichtingen voor de ecologische zone bij voorbaat al onmogelijk gemaakt. 

Donderdag 23 september 2021 vergadert de Winterswijkse raad over het voornemen. Natuur en Milieu Gelderland, Natuurmonumenten en Geldersch Landschap en Kasteelen roepen de gemeenteraad op om niet in te stemmen met de voorkeurslocatie en eerst de uitkomsten van het gebiedsproces af te wachten. Daarbij speelt mee dat de gemeente geen harde garanties wil geven dat de ecologische verbindingszone alsnog tot stand zal komen. Bovendien zijn er de nodige alternatieve locaties voor nieuwe bedrijvigheid en bestaat er lokaal maar ook regionaal nog ruimte op bestaande bedrijventerreinen.

Els Sytsma
Els Sytsma
Els houdt jullie via de website en social media op de hoogte van nieuws en achtergronden rondom natuur en milieu in Gelderland. Ook houdt ze de agenda van de Provinciale Staten in de gaten, om waar nodig belangrijke input te leveren voor duurzame besluitvorming.