Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Natuurorganisaties maken samen met 16.000 mensen bezwaar tegen groei luchtvaart

Geplaatst op 09-07-2020 in Nieuws.

Samen met duizenden burgers hebben elf natuurorganisaties officieel bezwaar gemaakt tegen de Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050. Het kabinet verzuimt om de overlast en klimaatimpact van de luchtvaartsector voldoende te begrenzen. Sterker nog, elk jaar mogen er duizenden extra vluchten bijkomen.
De betrokkenen roepen minister Van Nieuwenhuizen op om haar plannen grondig te herzien. Ook moet ze met concrete voorstellen komen om klimaatschade, geluidsoverlast en luchtverontreiniging aan te pakken.
Het bezwaar is opgesteld door Natuur & Milieu, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Greenpeace en Milieudefensie.

‘Het kabinet heeft jaren gebroed op een plan dat moest laten zien hoe de luchtvaart zich de komende dertig jaar kan ontwikkelen in balans met veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Deze balans is in de plannen alsnog ver te zoeken. Klimaat, natuur en welzijn komen op de laatste plaats en het blijft vaak bij loze woorden. Mensen accepteren dit niet langer en sturen de minister en masse terug naar de tekentafel’, aldus Marjolein Demmers, directeur Natuur & Milieu.

Zienswijze

De organisaties hebben een Zienswijze geschreven waarin ze bezwaar maken en alternatieve voorstellen doen. Er moeten strenge geluidsnormen gesteld en gehandhaafd worden, de sector moet zich houden aan de klimaatdoelstellingen uit het Parijsakkoord en de sector moet, net als andere sectoren, belasting gaan betalen. Ook moeten alle vliegvelden een natuurvergunning aanvragen en gaat vliegveld Lelystad niet open. Het is daarbij onvermijdelijk dat het aantal vluchten structureel afneemt in plaats van toeneemt. Dat is ook goed mogelijk, door bijvoorbeeld een groot aantal vluchten te vervangen door de trein. Meer dan een derde van alle vluchten is onder de 1.000 kilometer, en dus zijn dit soort duurzame alternatieven binnen handbereik.

De zienswijze is onderschreven door de volgende organisaties: Natuur & Milieu, Greenpeace, de Natuur en Milieufederaties, Milieudefensie, Natuurmonumenten, Vogelbescherming, Schiphol Watch, Jonge Klimaatbeweging, Waddenvereniging en Grootouders voor het Klimaat.
De gezamenlijke achterban van deze organisaties representeert meer dan een miljoen Nederlanders die allen op hun eigen manier geraakt worden door de beleidsplannen voor de luchtvaart.

Zienswijze Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050, Natuur & Milieu e.a, 9 juli 2020

Dossier Lelystad Airport, Natuur en Milieu Gelderland

Lynn Hagendoorn on Email
Lynn Hagendoorn
Lynn Hagendoorn
Medewerker Ruimte en Mobiliteit
Lynn is gespecialiseerd in ruimtelijke ordening en mobiliteit. Ze heeft onder meer 'Doortrekking A15' en 'Lelystad Airport' in haar pakket. Je kunt haar bereiken via l.hagendoorn@natuurenmilieugelderland.nl; 06 2933 3576