Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Natuur op De Dorschkamp gevrijwaard van golfholes

Geplaatst op 07-04-2017 in Nieuws.

De natuur op landgoed De Dorschkamp bij Wageningen blijft gevrijwaard van vijf golfholes. Op 6 april oordeelde de rechtbank in Arnhem dat de uitbreiding van de Golfbaan Wageningen in het natuurgebied in strijd is met de provinciale omgevingsverordening. Daarmee honoreerde de rechtbank het beroep van onder meer de Vereniging Mooi Wageningen en de Stichting Behoud Cultuurlandschap De Dorschkamp.
Volgens de omgevingsverordening is een project in een natuurgebied alleen toelaatbaar als er geen alternatieven zijn en er dwingende redenen van groot openbaar belang zijn. Het college van Wageningen heeft, zo zegt de rechtbank, verzuimd om het plan aan deze criteria te toetsen.

Parkeerdruk

Verder honoreert de rechtbank een door een omwonende aangevoerde beroepsgrond, namelijk dat de uitbreiding van de golfbaan kan leiden tot een grotere parkeerdruk dan de gemeentelijke parkeernotitie toestaat.
De gemeente Wageningen zal zich nu opnieuw moeten bezinnen over de wensen van de Wageningse golfclub. Omwonenden en natuurorganisaties stellen onder meer dat er in de regio al genoeg golfbanen bestaan waar men terecht kan.

Bernhard Oosting on Email
Bernhard Oosting
Bernhard Oosting
Ruimtelijke ordening, natuur en landschap
Meer weten? Neem contact op met Bernhard: b.oosting@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2932 7274