Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

GNMF heet voortaan Natuur en Milieu Gelderland

Geplaatst op 01-04-2020 in Nieuws.

Logo Natuur en Milieu GelderlandNatuur en Milieu Gelderland. Dat is de herziene naam van de Gelderse Natuur en Milieufederatie. Omdat vanaf nu ook de afkorting GNMF niet meer wordt gebruikt, is het voor iedereen direct duidelijk waar onze vereniging voor staat. De naam gaat in per 2 april 2020.

De tot voor kort gebruikte naam en afkorting klonken vertrouwd in de oren bij onze bestaande relaties. Gebleken is dat dit niet gold voor nieuwe contacten. Door nu voluit onze kernwaarden ‘natuur’, ‘milieu’ en ‘Gelderland’ te benoemen komt onze missie ook bij nieuwe contacten duidelijker in beeld.

Van oud naar nieuw

Natuur en Milieu Gelderland komt voort uit de Gelderse Milieuraad (1971) als samenwerkingsverband van natuurbeschermings- en milieuorganisaties in Gelderland. Aan de latere naam Gelderse Milieufederatie werd in 2011 Natuur toegevoegd.
In 2014 werd de stichting een vereniging. Sindsdien kunnen ook individuele inwoners van Gelderland lid worden. Momenteel telt de vereniging een kleine honderd lidorganisaties en ruim vijfhonderd particuliere leden.

Natuur en Milieu Gelderland is een van de twaalf provinciale natuur- en milieufederaties. Met onze naam en logo sluiten we aan bij de uitstraling van onze landelijke collega’s en onze koepel de Natuur en Milieufederaties.

Website en mailadressen

Met ingang van 2 april 2020 wordt ook gnmf.nl vervangen. Online zijn wij te vinden op www.natuurenmilieugelderland.nl. De mailadressen van onze medewerkers eindigen voortaan op natuurenmilieugelderland.nl.
Het algemene mailadres is nu: info@natuurenmilieugelderland.nl.
Op sociale media hanteren we de naam Natuur en Milieu Gelderland. Op Twitter gaan we als afkorting @NatuurMilieuGld gebruiken.

Marieke Gorkink on EmailMarieke Gorkink on Linkedin
Marieke Gorkink
Marieke Gorkink
Projectleider bij Natuur en Milieu Gelderland
Marieke is het aanspreekpunt voor het thema Voedsel en Schone Lucht. Meer weten? Neem contact op via e-mail of 06 10828694.