Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Natuur en schone energie gaan samen op in energietuinen

Geplaatst op 26-11-2020 in Nieuws.

Met Energietuinen willen de Natuur en Milieufederaties zichtbaar maken dat grootschalige opwek van duurzame energie ook mooi kan zijn én kan samengaan met natuur en recreatie. Op dit moment wordt er gewerkt aan drie Energietuinen die regionaal en landelijk een voorbeeldfunctie zullen vervullen.

De Natuur en Milieufederaties (NMF’s) vinden het essentieel dat duurzame energie zorgvuldig wordt ingepast in ons landschap. Met oog voor biodiversiteit, landschap en natuurbeleving. Om dit aan te jagen, hebben de NMF’s het concept Energietuinen gelanceerd. Zodat we onze klimaatdoelen halen en tegelijk kunnen blijven genieten van landschap en natuur.

Naast de drie pilots maakt een uitgebreid traject van voorlichting, educatie, samenwerking en begeleiding onderdeel uit van het project. Hiermee willen we de betrokkenheid onder burgers versterken en de professionaliteit van de burgerbeweging vergroten. Het is de bedoeling dat er over een aantal jaar in heel Nederland plekken gaan ontstaan waar duurzame energieopwekking samengaat met natuur en landschapswaarden, recreatie en educatie.

Een Energietuin is een multifunctionele plek waar meer gebeurt dan alleen groene energie opwekken. Het is ook een plek waar de natuur tot bloei komt. Mensen kunnen er recreëren en leren over duurzame energie. En zeker zo belangrijk: we ontwerpen en maken de Energietuin samen met de omgeving. Zo moet er een beleefbaar landschap ontstaan dat meerwaarde levert voor het gebied.

De eerste Energietuinen van Nederland komen in de provincies Drenthe (locatie Assen-Zuid), Overijssel (locatie Noordmanshoek) en Utrecht (locatie Mastwijk).

Kijk voor meer informatie en inschrijven op de nieuwsbrief op www.energietuinen.nl

Els Sytsma
Els Sytsma
Els houdt jullie via de website en social media op de hoogte van nieuws en achtergronden rondom natuur en milieu in Gelderland. Ook houdt ze de agenda van de Provinciale Staten in de gaten, om waar nodig belangrijke input te leveren voor duurzame besluitvorming.