Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Natuur en Milieufederaties steunen petitie Natuurinclusief Bouwen

Geplaatst op 16-02-2022 in Nieuws.

De koepel van Natuur en Milieufederaties heeft zich als partner aangesloten bij de petitie voor natuurinclusief bouwen.

Nederland gaat tot 2030 een miljoen huizen bouwen. Dat is een kans om het goede te doen voor onze toekomstige leefomgeving, de natuur en het klimaat.

Dit jaar vindt met de Omgevingswet een van de grootste wetswijzigingen plaats. Ondanks een herhaalde oproep uit de brede sector bevat deze wet wederom geen concrete maatregelen voor natuurinclusief bouwen. Daarmee dreigt er wetgeving te komen die op het gebied van natuurinclusiviteit lichtjaren achterloopt.

De petitie

De opstellers en ondertekenaars van de petitie roepen de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening nu op: “Maak natuurinclusief bouwen verplicht voor een gezonde leefomgeving voor mens en natuur”. De gezamenlijke Natuur en Milieufederaties hechten grote waarde aan deze petitie omdat wij ervan overtuigd zijn dat natuurinclusief bouwen bijdraagt aan een mooi en duurzaam Nederland. Wij vragen met klem aan iedere Nederlander de petitie te ondertekenen en te delen met vrienden, familie en professioneel netwerk.

Door natuurinclusief bouwen zijn we beter bestand tegen de effecten van klimaatverandering én dragen we direct bij aan de biodiversiteit. Dat is niet alleen goed voor de natuur, maar vooral ook voor onze eigen gezondheid en welzijn. Onze gebouwde en ontworpen leefomgeving zal gaan fungeren als (stads-)ecoduct die natuurgebieden op duurzame wijze met elkaar verbindt.

We vragen de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening met de petitie om natuurinclusief bouwen tot norm te verheffen binnen de nieuwe Omgevingswet.

De volgende concrete maatregelen voor alle nieuwe (woning)bouw moeten daarin opgenomen worden:

  1. Natuur in de woning: in elke woning komen nestelgelegenheden voor gebouwafhankelijke soorten waaronder de huismus, gierzwaluw en vleermuizen.
  2. Natuur op de woning: Alle platte daken worden dubbel gebruikt, in ieder geval voor zonnepanelen en/of vegetatie.
  3. Natuur in de buurt: Elke woning heeft uitzicht op natuurlijk groen, de openbare ruimte bestaat voor minimaal dertig procent uit groen en openbaar groen ligt op wandelafstand.

Steun de petitie ook

Een brede coalitie van inmiddels al 182 organisaties (stand 15 februari) onderschrijft de petitie, waaronder NL Greenlabel, Ballast Nedam Development, Barcode Architects, Heijmans Vastgoed, Herman Wijffels, JOGG, Neprom, Rooftop Revolution, The Pollinators, Vogelbescherming Nederland, Voskamp Groep, VU University en WUR: Program Green Cities.

Ook hebben al bijna tienduizend particulieren getekend.

Teken ook! www.PetitieNatuurinclusiefBouwen.nl

nb. de foto is van Alice Wielinga / Rooftop Revolution

Els Sytsma
Els Sytsma
Els houdt jullie via de website en social media op de hoogte van nieuws en achtergronden rondom natuur en milieu in Gelderland. Ook houdt ze de agenda van de Provinciale Staten in de gaten, om waar nodig belangrijke input te leveren voor duurzame besluitvorming.