Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Natuur en Milieufederaties presenteren Constructieve Zonneladder

Geplaatst op 16-01-2019 in Nieuws.

Op steeds meer locaties zien ontwikkelaars kansen om met zonneparken aan de slag te gaan. Sommige gemeenten worden zelfs overspoeld met vergunningaanvragen. De initiatieven variëren flink in omvang, type locatie en ook de betrokkenheid van omwonenden wisselt nogal. Er gaat dus veel meer zonne-energie geoogst worden en dat is een positieve ontwikkeling.
De Natuur en Milieufederaties pleiten voor een zorgvuldige inpassing met aandacht voor natuur en omgeving. Om overheden te helpen de inpassing in goede banen te leiden, ontwikkelden ze het stappenplan ‘De Constructieve Zonneladder’.

Constructieve Zonneladder van de Natuur en MilieufederatiesBeleid in vijf stappen

Met de Constructieve Zonneladder kunnen gemeenten en regio’s in vijf stappen zelf helder en realistisch beleid uitwerken voor een goede inpassing van zonne-energie. We laten zien hoe een voorkeursladder opgesteld kan worden en hoe je met een routekaart toeziet op de beoogde toename van het aandeel zonne-energie in een gebied. Ook doen we vanuit onze eigen ervaringen een aantal procesaanbevelingen die de kans vergroten op een breed gedragen zonneladder als resultaat.

Lokale gemeenschap

Nieuwe zonprojecten in onze omgeving roepen vragen op: zijn er geen betere locaties en gaan de zonneparken niet teveel ten koste van natuur, landschap, landbouw of recreatie? De Natuur en Milieufederaties zijn voorstander van zorgvuldig ruimtegebruik en roepen gemeenten en regio’s op om steviger te sturen op locatiekeuze en randvoorwaarden bij zoninitiatieven. Het is óók van belang dat burgers en bedrijven kunnen meepraten over zo’n beleidskader en dat de energietransitie op alle fronten tegelijk versnelt. We moeten dus ook nu al op gevoelige locaties aan de slag, mits dat verantwoord kan en in balans is met andere ontwikkelingen.

Zonneladders in Gelderland

Gelderse gemeenten kunnen bij de GNMF aankloppen voor advies of begeleiding bij de uitwerking van een eigen constructieve zonneladder. Al eerder hebben wij een Handreiking Zonnevelden gepubliceerd.

De Constructieve Zonneladder, De Natuur en Milieufederaties, januari 2019

Aan de slag met zonnevelden, GNMF

Alex de Meijer on EmailAlex de Meijer on Linkedin
Alex de Meijer
Alex de Meijer
Participatie, energie en water
Alex is onze specialist op het gebied van duurzame energie en water. Hij zet zich in voor wind- en zonneprojecten met een zo groot mogelijke inbreng van de lokale gemeenschap. Meer weten? a.de.meijer@natuurenmilieugelderland.nl, 06 4882 0433.