Skip navigation MENU

Natuur en Milieufederaties praten mee bij Klimaatakkoord

Geplaatst op 19-03-2018 in Nieuws.

Het stond al in het regeerakkoord: er komen nieuwe nationale afspraken voor klimaat en energie. De Natuur en Milieufederaties zitten samen met Greenpeace, Natuur&Milieu en Milieudefensie aan de onderhandeltafel voor het Nationaal Klimaatakkoord. Het akkoord gaat de ambities van het kabinet concreet maken om in 2030 49% tot 55% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990.

Waar gaat het klimaatakkoord over?

In het klimaatakkoord worden belangrijke afspraken gemaakt over natuur en landbouw, mobiliteit, gebouwde omgeving, energie en industrie. Zo worden er afspraken gemaakt over hoe gebouwen de komende jaren van het gas af gaan en de manier waarop vervoersmiddelen emissievrij moeten worden.

Besprekingen aan vijf tafels

De besprekingen over de inhoud van het klimaatakkoord worden gehouden aan vijf tafels. Greenpeace, Natuur&Milieu, Milieudefensie en de Natuur en Milieufederaties (NMF’s) werken samen en vertegenwoordigen elkaar aan deze vijf tafels tijdens de gesprekken.  Netwerkdirecteur van de Natuur en Milieufederaties, Annie van de Pas schuift aan bij de tafel Elektriciteit. Aan deze tafel komt onder meer de ruimtelijke inpassing van de energietransitie en alles wat daarbij komt kijken aan bod. Daarnaast zetten de NMF’s zich in voor de thema’s Industrie en Gebouwde Omgeving. Annie van de Pas: “De Natuur en Milieufederaties hebben veel expertise over deze onderwerpen opgebouwd in de provincies. Wij zijn lokaal georganiseerd en hebben sterke lokale uitvoeringsagenda’s. We helpen aan de basis om de klimaatdoelen ook daadwerkelijk te realiseren.”

Concrete programma’s

De onderhandelingen over het klimaatakkoord zijn inmiddels van start gegaan. Minister Wiebes wil voor de zomer klaar zijn. Deze afspraken zullen vervolgens in de 2e helft van het jaar worden uitgewerkt in concrete programma’s. De uitvoering van het Klimaatakkoord begint in 2019. In een brief aan de kamer schreef de minister ‘alle partijen in de maatschappij’ bij het maken van het akkoord te willen betrekken. Aan de gesprekken doen naast de milieuorganisaties onder meer ook werkgeversorganisaties en vakbonden mee.

Marieke Gorkink on EmailMarieke Gorkink on Linkedin
Marieke Gorkink
Marieke Gorkink
Projectleider bij Natuur en Milieu Gelderland
Marieke is het aanspreekpunt voor het thema Voedsel en Schone Lucht. Meer weten? Neem contact op via e-mail of 06 10828694.