Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Natuur en Milieufederaties ondertekenen Klimaatakkoord

Geplaatst op 05-11-2019 in Nieuws.

De Natuur en Milieufederaties ondertekenen vandaag het Klimaatakkoord. Ze willen in de provincies wezenlijke stappen zetten in het aanpakken van klimaatverandering.

Dat de klimaatdoelen van Parijs met het Klimaatakkoord nu nog niet lijken te worden gehaald, is nog wel een grote zorg voor de Natuur en Milieufederaties. De door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gepresenteerde doorrekeningen van afgelopen vrijdag tonen aan dat de stappen in het huidige akkoord nog niet voldoende zijn. Juist daarom willen de federaties snel aan de slag gaan. Dit akkoord biedt daarvoor voldoende basis.

Participatie in Klimaatakkoord

Netwerkdirecteur Annie van de Pas: “We werken er lokaal hard aan om de klimaatdoelen te helpen realiseren en versnellen. We zijn blij dat er goede afspraken over participatie en lokaal eigendom van wind en zon voor burgers in het akkoord staan. Dit biedt ons meer handvatten om aan lokaal draagvlak werken. Daarom ondertekenen we het Klimaatakkoord, maar blijven we tegelijkertijd wel kritisch toezien op een goede uitvoering van het akkoord”.

Afgelopen zomer presenteerden de Natuur en Milieufederaties hun Handreiking Wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners. Dit is een praktische hulp voor gemeenten om succesvol draagvlak en lokaal eigendom te realiseren.

Lokale oplossingen

De Natuur en Milieufederaties namen de afgelopen anderhalf jaar deel aan de onderhandelingen van het Klimaatakkoord. Ze zaten onder meer aan de Elektriciteitstafel. Daar hebben ze zich hard gemaakt voor goede afspraken over onder meer proces- en financiële participatie. Zoals bijvoorbeeld vijftig procent lokaal eigendom bij grootschalige lokale opwek van hernieuwbare energie. Ook vroegen ze aandacht voor een zorgvuldige inpassing van hernieuwbare energie in ons landschap. “Goede afspraken over ons klimaat zijn noodzakelijk voor een groene en schone toekomst”, aldus Matthijs Nijboer, voorzitter van het algemeen bestuur van de federaties. “Klimaatbeleid heeft lokaal impact en vraagt om lokale oplossingen. Juist daarom hebben we het lokale perspectief en concrete voorstellen uit de praktijk ingebracht in het Klimaatakkoord”.

Monitoren en versnellen

De Natuur en Milieufederaties zien in dit Klimaatakkoord voldoende concrete mogelijkheden om in de regio’s aan de slag te gaan. Ondertussen blijven ze kritisch meekijken en oplossingen aandragen om de uitvoering van het Klimaatakkoord te monitoren en te versnellen. Ën om bestaande plannen verder te verbeteren.

Petra Souwerbren on Email
Petra Souwerbren
Petra Souwerbren
Directeur
Petra is directeur bij Natuur en Milieu Gelderland. Je kunt met haar contact opnemen via p.souwerbren@natuurenmilieugelderland.nl of 06 2305 5791.