Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Natuur en landschap ondergeschoven in regionale energiestrategieën

Geplaatst op 10-12-2021 in Nieuws.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft op 9 december de Monitor RES 1.0 gepubliceerd. De Natuur en Milieufederaties, Vogelbescherming Nederland, Natuur & Milieu, LandschappenNL en Natuurmonumenten zijn kritisch op de analyse van het PBL. Het PBL houdt onvoldoende rekening met kwetsbare natuur- en landschapswaarden, stellen zij. In zes RES-regio’s overlappen ‘zoekgebieden’ – aangewezen locaties voor duurzame energieprojecten – zelfs met wettelijk beschermde Natura 2000-gebieden.

In 19 van de 29 RES-regio’s is geen zorgvuldige analyse gemaakt van het effect van duurzame energiebronnen op natuur en landschap. “Het is positief dat de RES-regio’s hard werken aan meer schone energie met betrokkenheid van burgers, maar het is een gemiste kans dat de PBL-analyse natuur- en landschapswaarden niet meeweegt. We moeten de ecologische crisis tegelijk met de klimaatcrisis en energietransitie aanpakken. Dit kan door kwetsbare natuur te ontzien en de biodiversiteit te verhogen op plaatsen waar energieprojecten komen. Landelijke kaders en een integrale aanpak zijn daarbij essentieel”, aldus woordvoerder Annie van de Pas, netwerkdirecteur van de Natuur en Milieufederaties.

Alex de Meijer on EmailAlex de Meijer on Linkedin
Alex de Meijer
Alex de Meijer
Participatie, energie en water
Alex is onze specialist op het gebied van duurzame energie en water. Hij zet zich in voor wind- en zonneprojecten met een zo groot mogelijke inbreng van de lokale gemeenschap. Meer weten? a.de.meijer@natuurenmilieugelderland.nl, 06 4882 0433.