Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Motie over programma Stroomlijn aangenomen

Geplaatst op 08-07-2016 in Nieuws.

Gisteravond is een motie van PvdA-Tweede Kamerlid Lutz Jacobi aangenomen. De regering wordt opgedragen in overleg met natuurorganisaties nog éénmaal te bezien of minder ingrijpende maatregelen een werkbaar alternatief kunnen vormen voor de massale bomenkap langs de rivieren in het kader van programma Stroomlijn.

Het verwijderen van ruwe vegetatie en bomenkap zijn helaas al een flink eind op weg, half augustus wordt de uitvoering hervat. Natuurorganisaties, waaronder de Natuur en Milieufederaties, hopen dat dit nu wordt opgeschort, ze zijn graag bereid om alternatieven uit te werken. Méér rivierverruimende maatregelen en slim natuurbeheer (bijv. cyclisch ‘omhalen’ van zich ontwikkelend bos) bieden volgens hen een duurzamere combinatie van natuur en hoogwaterveiligheid dan wat nu gebeurt. Na uitvoering van Stroomlijn wordt in een zogenaamde Vegetatielegger wettelijk precies vastgelegd welke ‘ruwheidsklasse’ van vegetatie waar mag groeien. Niet alleen ooibossen krijgen te weinig ontwikkelingsruimte, ook rietvelden en ruigtes die in de zogenaamde stroombaan liggen moeten in veel gevallen weer worden omgevormd tot grasland. Dynamische ontwikkeling van riviernatuur – sinds Plan Ooievaar (1986) door de overheid omarmd – wordt daarmee feitelijk weer uitgesloten voor de toekomst.

Stiftse uiterwaarden

Met name in de Stiftse uiterwaarden (foto) en de Dreumelsche Waard gaan erg veel houtopstanden gekapt worden; de natuurontwikkeling die er afgelopen decennia heeft plaatsgevonden wordt daarmee ernstig teruggedraaid. Ook in de Loenensche buitenpolder wordt erg veel gekapt, terwijl daar nota bene binnenkort een herinrichting wordt gestart. In de Willemspolder wordt veel gekapt en dreigt bovendien veel (riet)ruigte te worden omgezet in gras.

Over de bomenkap in o.a. de Stiftse uiterwaarden (nabij Varik) dient dit najaar een beroep van de GNMF bij de Raad van State, Zie ook het bericht in De Gelderlander van 23 november 2015: Bezwaar tegen kaalslag in uiterwaarden rond Tiel

Document: Zienswijze GNMF 25-11-2015 over Ontwerpbesluiten inzake Programma Stroomlijn, deelgebied 1 en 2 (Uiterwaarden langs Boven-Rijn, Waal, Pannerdensch kanaal, Boven-Merwede en de benedenloop van de Maas), cluster 4

 

Alex de Meijer on EmailAlex de Meijer on Linkedin
Alex de Meijer
Alex de Meijer
Participatie, energie en water
Alex is onze specialist op het gebied van duurzame energie en water. Hij zet zich in voor wind- en zonneprojecten met een zo groot mogelijke inbreng van de lokale gemeenschap. Meer weten? a.de.meijer@natuurenmilieugelderland.nl, 06 4882 0433.