Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Impact Natuur en Milieufederaties krijgt mooie rapportcijfers

Geplaatst op 13-05-2019 in Nieuws.

De impact van de Natuur en Milieufederaties 2018

Impactmeting NMF’s 2018

De impact over 2018 van de Natuur en Milieufederaties (NMF’s) bevat mooie rapportcijfers. Vorig jaar hebben ze 351 energie-initiatieven helpen opstarten en samengewerkt met 98 koploper-bedrijven op het gebied van circulaire economie. Ook gaven ze 1703 adviezen over natuur of gebiedsontwikkeling aan inwoners en lokale organisaties.

Impact

Ieder jaar meten de NMF’s in samenwerking met onderzoeksbureau Avance hun impact. Onze stakeholders leveren een belangrijke bijdrage aan het onderzoek. Het afgelopen jaar hebben we de impactmeting toegepast op de drie hoofddoelen waar we aan werken: duurzame energie, circulaire economie en natuur & landbouw. We hebben daarbij ook gekeken hoe we met onze activiteiten bijdragen aan de Sustainable Development Goals.

Mooie rapportcijfers

Vast onderdeel van de impactmeting is een enquête onder de stakeholders over samenwerking met de NMF’s. Uit het onderzoek komt een positief beeld naar voren. Zo geven externe partijen de NMF’s een 8- voor hun rol als ondersteuner van maatschappelijke initiatieven en vinden alle stakeholders dat hun netwerk is vergroot door de activiteiten van de NMF’s. Voor de rol van belangenbehartiger van natuur en milieu geven de stakeholders de federaties ook een 8-.

Casus

Onderzoeksbureau Avance voerde ook dit jaar een kwalitatief onderzoek uit naar een specifieke casus. Dit keer analyseerde Avance wat de effecten zijn van het actieplan ‘Duurzame Landbouw met Natuur’ dat de Natuur en Milieufederatie Utrecht. De NMU schreef dit in samenwerking met Landschap Erfgoed Utrecht, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap, LTO Noord en de agrarische collectieven. Over de toevoegde waarde van de NMU in dit geheel zegt Wilma Timmers van de provincie Utrecht: “De NMU was in staat om een divers gezelschap bijeen te krijgen en te houden. Dat heeft te maken met de manier waarop de NMU zich opstelt. Ze zoeken naar verbinding om gezamenlijk dingen te realiseren”.

Rapport Impactmeting 2018 NMF’s

De Natuur en Milieufederaties

Jaarverslag en Jaarbericht 2018 GNMF

Els Sytsma
Els Sytsma
Els houdt jullie via de website en social media op de hoogte van nieuws en achtergronden rondom natuur en milieu in Gelderland. Ook houdt ze de agenda van de Provinciale Staten in de gaten, om waar nodig belangrijke input te leveren voor duurzame besluitvorming.