Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Mezenschade of schade aan mezen?

Geplaatst op 07-09-2017 in Nieuws.

Mezenpootjes breken spontaan af

Bij de leden van Provinciale Staten van Gelderland staat momenteel het onderwerp ‘Mezenschade’ op de vergaderagenda. Eindelijk! dachten we: ook de Statenleden hebben het verhaal uit het vakblad Natuur Bos Landschap over ‘Rammelende eieren en brekebenen bij de Koolmezen’ gelezen en slaan nu alarm. Het gaat namelijk helemaal niet goed met de gezondheid van de Nederlandse bossen op droge zandgronden. Verschillende recente onderzoeken laten dit zien. De bodems van deze arme gronden verzuren in rap tempo, een proces dat al jaren speelt, maar nu is de rek echt helemaal uit het systeem verdwenen. De gevolgen voor bos, heide en graslanden zijn groot, zowel voor flora als fauna. Sperwers zijn ondervoed, eiken sterven af, mezeneieren hebben dermate dunne eierschalen dat ze ver­drogen en jonge mezen hebben zó weinig kalk in hun botten dat ze spontaan hun pootjes breken.

Als belangrijkste oorzaak wordt de hoge ammoniak­depositie aangewezen. Weliswaar is de zure regen als gevolg van uitstoot van indus­trie en verkeer (zwaveloxiden en stikstofoxiden) met 70-90% teruggebracht, zodat de bossen en de heiden zich in de jaren 90 weer wat konden herstellen. Maar nu blijkt dat de ammoniak­uitstoot uit vooral de veehouderij de natuur verder verzuurt en vermest. Ook het aantal insecten is in gebieden met veel landbouw met wel 80% verminderd, zo blijkt uit een 30-jarig onderzoek in Krefeld vlak over de grens. Oorzaak onduidelijk, maar wellicht ook de ammoniak­uitstoot of bestrijdingsmiddelen zoals Neo­nicotinoïden. Het wordt steeds stiller (met uitzonde­ring dan van (vlieg)verkeerslawaai), niet alleen in landbouwgebieden, waar de teruggang aan vogels en insecten dramatisch is, maar zelfs ook in onze natuurgebieden.

Helaas!

Helaas! Het gaat de provincie Gelderland niet om schade aan mezen, maar om de schade die de overgebleven mezen blijkbaar aanrichten aan appels en peren. Toch hopen wij dat de Staten bij de behandeling van dit onderwerp zich ook even afvragen wat ze kunnen doen om de schade aan flora en fauna, als gevolg van diezelfde landbouw, terug te dringen.

Koolmees met gebroken poot. Foto Arnold van den Burg

Koolmees met gebroken poot. Foto Arnold van den Burg

Meer lezen

Rammelende eieren en brekebenen, VBNL, juni 2017

OBN-onderzoek droog zandlandschap, Landschap, 29 mei 2017

 

Petra Souwerbren on Email
Petra Souwerbren
Petra Souwerbren
Directeur
Petra is directeur bij Natuur en Milieu Gelderland. Je kunt met haar contact opnemen via p.souwerbren@natuurenmilieugelderland.nl of 06 2305 5791.