Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Mestvergister Groenlo vraagt opnieuw vergunning aan

Geplaatst op 25-03-2020 in Nieuws.

Het Duitse bedrijf RMS heeft opnieuw een vergunning aangevraagd voor een mestvergister bij Groenlo. Eerdere vergunningen waren al met succes aangevochten door milieuorganisaties. Twee jaar geleden tekenden bijna tweeduizend mensen een petitie tegen de komst van deze installatie. De Werkgroep MegaMestvergisterGroenloNEE maakt zich op voor de volgende ronde.

In de geplande vergistingsinstallatie moet 600.000 ton mest worden verwerkt, waarvan driekwart afkomstig is uit de veehouderij. Om de grootte van dit project in perspectief te plaatsen: op dit moment wordt er in heel Gelderland totaal ca 400.000 ton mest via vergisting verwerkt.

Mestoverschot

Natuur en Milieu Gelderland vindt dat mestfabrieken geen oplossing zijn voor het toenemende mestoverschot in de Achterhoek en Gelderland. Verder vormen de fabrieken overlast en risico voor de burgers en het milieu, zeker in de omgeving van een woonkern.
We pleiten ervoor dat de gemeente Oost Gelre en de provincie Gelderland met alle partijen (boerenorganisaties, burgers, milieuorganisatie en overheden) in overleg moeten gaan. Gezamenlijk kunnen ze onderzoeken welke kleinschaligere alternatieven wel verantwoord zijn om het mestoverschot op een veilige en verantwoorde manier te verkleinen.

Steun voor Werkgroep

De Werkgroep MegaMestvergisterGroenloNEE zal, zodra de vergunningen worden verleend, juridische stappen zetten tegen het ontbreken van een MER-onderzoek. Daarbij zal elke morele en ook financiële steun onontbeerlijk. Een financiële bijdrage kun je overmaken naar Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland, IBAN rekening: NL49 RBRB 0956 1492 00, onder referentie: MMVGN donaties.
Via de website www.megavergister.nl houdt de werkgroep je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Zie ook   Vergunningen megamestvergister in Groenlo vernietigd, Natuur en Milieu Gelderland, 2 juli 2019

Els Sytsma
Els Sytsma
Els houdt jullie via de website en social media op de hoogte van nieuws en achtergronden rondom natuur en milieu in Gelderland. Ook houdt ze de agenda van de Provinciale Staten in de gaten, om waar nodig belangrijke input te leveren voor duurzame besluitvorming.