Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

In memoriam Ries Kock

Geplaatst op 08-09-2017 in Nieuws.

Ries Kock

Ries Kock

Op 7 september ontvingen wij bericht van het overlijden van Ries Kock uit Etten. Mede als voorzitter van de Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland heeft Ries zich enorm ingezet voor een schoon en leefbaar platteland. Met name de overlast van de groeiende veehouderij was hem een doorn in het oog.
De Gelderse Natuur en Milieufederatie is blij met hem te hebben kunnen optrekken. Tonny Stoltenborg heeft veel, ook vanuit de GNMF, met Ries heeft samengewerkt. Namens de GNMF heeft hij hieronder een in memoriam geschreven.
De Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland heeft laten weten dat een deel van het werk van Ries is overgenomen door Jinke Hesterman. Zij is bereikbaar via Info@leefbaarbuitengebiedgelderland.nl.

In memoriam

Ik heb Ries Kock voor het eerst leren kennen tijdens een bijeenkomst over de Reconstructie van de gemeenten Montferland en Oude IJsselstreek in 2007. Hij liet weten dat de burger in het geheel niet was betrokken en geïnformeerd over deze plannen en er pas in de eindfase mee werd geconfronteerd. Ries vertegenwoordigde er een actiegroep tegen de ontwikkelingen van LOG (landbouw ontwikkelingsgebied) Het Azewijnse Broek, gelegen in het grensgebied van de twee gemeenten. Er bleek een stichting Mooijland te zijn opgericht. Daarnaast werd er gestreden voor de sanering van een afvalstort vanwege vervuiling van grond- en oppervlaktewater.

Ries zorgde voor enquêtes in het MOOIJ-gebied onder burgers en boeren waaruit grote weerstand bleek tegen de ontwikkeling van dit LOG. Er was informatie ingewonnen en zelfs op eigen kosten een krant uitgebracht om boeren en burgers te informeren. Grondig werk van Ries gebaseerd op kennis en feiten.

De interesse van Ries tot dit alles bleek gewekt door de mogelijke komst van een grote varkensstal aan de Laarstraat waarvan grote overlast (met name geur en verkeer) werd verwacht. Toen hij zich erin verdiepte, ontstond meer inzicht in wat er aan de hand was in Nederland met de veehouderij en de impact ervan op mensen, milieu en landschap. Hierdoor werd zijn betrokkenheid bij dit onderwerp steeds groter.

Ries Kock: “Het is niet wat wij vinden, maar het is wat wij gevonden hebben!”

De Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland werd opgericht met Ries als voorzitter. Onder zijn leiding groeide dit in de loop van de jaren uit tot een Gelderland brede organisatie, doordat telkens meer omwonendengroepen van (beoogde) megastallen en grote mestvergisters werden benaderd en de stichting wisten te vinden. Ries beriep zich uitsluitend op bestaande feiten, kennis en ervaring en sprak boer en burger hiermee aan op hun verantwoordelijkheden. Soms leidde dat onbedoeld tot emotionele reacties en situaties tijdens presentaties. Velen ervoeren en ervaren zijn werk als grote steun ter bescherming van hun leefbare omgeving en participe(e)r(d)en in deze beweging.

Vele acties werden opgezet van lokaal protest tot protest in Den Haag. Ries was vindingrijk in de middelen die hij gebruikte. Zoals het (stimuleren tot) plaatsen van protestborden, aanspreken van banken, betrekken van planschade, aanspreken van lokale en landelijke politici zowel direct als via YouTube, benutten van de juridische mogelijkheden, actie met de mestkar samen met de GNMF door Varsseveld om burgers te informeren en te betrekken, demonstratie en mestactie in Den Haag in samenwerking met Milieudefensie, GNMF en Natuur en Milieu. Overal was hij bereid het woord te voeren en het gesprek aan te gaan.

Ries Kock -links- bij actie Wij zijn de stront zat, Varsseveld, 13-11-2014

Ries Kock -links- bij actie Wij zijn de stront zat, Varsseveld, 13-11-2014

De laatste jaren werden de activiteiten uitgebreid. Na een poging om een landelijke organisatie op te zetten, werd de samenwerking gezocht met groepen in Brabant en Limburg. Ries vond dat het spreken met één mond het resultaat ten goede zou komen. Doel is om uit te groeien tot een landelijke organisatie.

Gelijktijdig werkte Ries samen met Max5odeur het idee uit van een elektrische neus (E-nose) waarmee de daadwerkelijke (gecumuleerde) geurconcentratie op locaties kon worden gemeten. Tevens was hij betrokken bij de lobby om de geurnormen aangescherpt te krijgen.

Ries is met dit alles voor heel veel mensen een grote steun geweest en nog! Hij heeft een ontwikkeling en beweging in en buiten Gelderland op gang gebracht die zullen worden voortgezet door de mensen die met hem hebben samengewerkt en hem bij deze klus hebben gesteund.

Tonny Stoltenborg, 8 september 2017

Els Sytsma
Els Sytsma
Els houdt jullie via de website en social media op de hoogte van nieuws en achtergronden rondom natuur en milieu in Gelderland. Ook houdt ze de agenda van de Provinciale Staten in de gaten, om waar nodig belangrijke input te leveren voor duurzame besluitvorming.