Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Een megastal in de Ellecomse Polder?

Geplaatst op 18-09-2017 in Nieuws.

In Ellecom is door bewoners het Actiecomité Hoezo Megastal opgericht, dat ageert tegen de plannen van landgoed Middachten om een nieuwe megastal voor 468 runderen te bouwen in de Ellecomse Polder. Volgens het comité past het plan niet in het kwetsbare en kleinschalige polder en is men bang voor de mogelijke gevolgen voor de Volksgezondheid. Ook ziet men negatieve gevolgen als het gaat om lichtvervuiling en de aantrekking van verkeer.

Het plan van Landgoed Middachten komt voort uit een lang traject waarbij men een aantal ontwikkelingen op en rond het landgoed tegelijkertijd probeert te realiseren. Als doel daarbij wordt aangegeven dat men de natuurkwaliteit van aldaar gelegen bronbossen bij Ellecom wil versterken. Ook zal een huidige boerderijlocatie aldaar worden herbestemd voor woningbouw als vorm van functieverandering.

De omwonenden vragen zich af, nu de nieuw beoogde boerderijlocatie aan de Eikenlaan ook vlakbij de bronbossen gelegen is, en ook in omvang aanzienlijk groter is dan de oude locatie “Borchkeppel”, of er per saldo wel natuurwinst zal worden geboekt.

Ook de GNMF vindt het vreemd dat een megastal gebouwd zou moeten worden in de beschermde groene ontwikkelzone van het Nationaal Landschap Veluwe.

Bernhard Oosting on Email
Bernhard Oosting
Bernhard Oosting
Ruimtelijke ordening, natuur en landschap
Meer weten? Neem contact op met Bernhard: b.oosting@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2932 7274