Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Masterplan IJsselvallei presenteert zich

Geplaatst op 17-06-2021 in Nieuws.

De westelijke IJsselvallei is het gebied tussen de IJssel en het Veluwemassief, tussen Dieren en Hattem. Op initiatief van de VeluweAlliantie is een Masterplan IJsselvallei opgesteld. In eerste instantie kwam dit voort uit de wens om de IJsselvallei aantrekkelijker te maken voor toeristen om zo de druk op de Veluwe te verlichten. Deze opdracht is verbreed om tot een bredere gebiedsvisie te komen. Pijlers in het plan zijn nu klimaatadaptatie, duurzame landbouw, en cultuurtoerisme en leefbaarheid.

Als Natuur en Milieu Gelderland zijn we lid van de overkoepelende projectgroep. In die rol denken we actief mee en zoeken we naar koppelkansen, zoals met het Platform Natuurinclusieve Landbouw. Daarnaast zijn we trekker van een project rondom de aanleg van klimaatbossen.

Het Masterplan IJsselvallei presenteert zich in een korte film. Hierin natuurlijk ook mooie beelden van dit prachtige maar vrij onbekende gebied, dat van de IJssel langzaam oprijst naar het Veluwemassief. Meer informatie over het Masterplan vind je op de website van Veluwe op 1.

Els Sytsma
Els Sytsma
Els houdt jullie via de website en social media op de hoogte van nieuws en achtergronden rondom natuur en milieu in Gelderland. Ook houdt ze de agenda van de Provinciale Staten in de gaten, om waar nodig belangrijke input te leveren voor duurzame besluitvorming.