Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Masterclass lokale natuurinclusieve energietransitie

Geplaatst op 04-04-2022 in Nieuws.

De Natuur en Milieufederaties maken zich sterk voor een natuurinclusieve energietransitie. We willen voorkomen dat energieplannen tot onnodige ecologische en landschappelijke schade leiden. We zien zelfs volop kansen om natuur en landschap te ontzien of, liever zelfs, te versterken.

Daarom organiseren we twee masterclasses (gratis) voor beleidsbepalers over beleid rondom de natuurinclusieve energietransitie.

De masterclasses vinden plaats op dinsdag 26 april en dinsdag 3 mei, van 15.00 uur tot 17.00 uur.

Meld je hier aan

Een dubbele uitdaging

De klimaatcrisis vraagt dringend om actie op alle fronten. Daarbij horen Regionale Energiestrategieën (RES’en) met een hoge ambitie voor grootschalige duurzame energieopwekking. Het is onvermijdelijk dat ons landschap daardoor verandert en ecosystemen worden beïnvloed.
Dat knelt, want ook de natuur en het landschap staan in Nederland onder grote, toenemende druk.

Ziedaar de uitdaging in de energietransitie: een snelle opschaling van hernieuwbare energieopwekking én ervoor zorgen dat regio’s aantrekkelijk en leefbaar blijven voor mens en natuur. Dat lijkt misschien tegenstrijdig, maar er zijn volop kansen om ecologische en landschappelijke waarden juist te versterken in de RES’en.

Voor wie zijn de masterclasses bedoeld?

Onze masterclasses zijn geschikt voor ambtenaren, gemeenteraadsleden en iedereen die zich bezighoudt met het maken van beleid op gemeentelijk niveau. We hebben de masterclass opgeknipt in twee delen. We raden aan om ze allebei te volgen, omdat ze qua inhoud wezenlijk van elkaar verschillen.

Wat gaan we bespreken?

Deze masterclasses gaan zich toeleggen op het beleid rondom de natuurinclusieve energietransitie. We zien nog te vaak kansen die blijven liggen bij het maken van beleid. Voor met name gemeenten is het belangrijk om van te voren goed te weten waar je invloed ligt. Wij willen hen daarbij gaan helpen.

In twee masterclasses zullen we ingaan op goede voorbeelden en de lessen die we daaruit kunnen leren. Waar gaan dingen al goed en wat kunnen andere gemeenten die nu bezig zijn met het uitwerken van hun beleid daarvan leren? Deze twee masterclasses zullen ingaan op twee verschillende rollen die gemeenten kunnen nemen.

Met inbreng van voorbeelden en jullie eigen ervaringen maken we er interactieve bijeenkomsten van. We bieden handvatten waarmee jullie vervolgens aan aan de slag kunnen met jullie eigen beleid.

Inhoud masterclass 1

  • Het stellen van kaders en het gebruik van de maatschappelijke tender.
  • Waarom is een natuurinclusieve energietransitie belangrijk?
  • Wat is een natuurinclusieve energietransitie eigenlijk?
  • Voorbeelden: de Kwekerij, Energiepark Abdissenbosch en energietuinen
  • Hoe stuur je op een natuurinclusieve energietransitie? Voorbeeld: Wijk bij Duurstede

Inhoud masterclass 2

  • Hoe voert en houdt de gemeente de regie over een natuurinclusieve energietransitie?
  • Beoordelingssystematieken en tenders (voorbeelden: Wijk bij Duurstede, Regiekamer Bronckhorst)
  • Gebiedsproces (voorbeeld: integrale ontwikkeling landgoederenzone Noord-Veluwe)
  • Onderzoek en ontwikkelen (voorbeelden: energieboswachters, Beheerstichting & adviesgroep

Save the date

Masterclass 1 is op dinsdag 26 april, deel 2 op dinsdag 3 mei. Beide zijn van 15.00 uur tot 17.00 uur. Deze twee data zijn voorlopig de enige. We komen snel terug met een nieuwe ronde, die deels een meer regionaal karakter zal krijgen.

Meld je hier aan

Aan de slag met de natuurinclusieve energietransitie

Voor verschillende doelgroepen hebben we producten gemaakt, zodat iedereen aan de slag kan met deze natuurinclusieve energietransitie. Zie bijvoorbeeld onze toolbox, documentaire of handreiking. De masterclass voor beleidsbepalers is de meest recente aanvulling hierop.

Neem vooral ook een kijkje in ons dossier.

Beluister hier onze podcast Op de bres voor een groene RES.

Nando Habraken on Email
Nando Habraken
Nando Habraken
Duurzame energie en circulaire economie
Nando is onze specialist op het gebied van duurzame energie en circulaire economie. Hij zet zich in voor goede participatieve processen in de energietransitie, zoals de RES-sen. Meer weten? Neem contact op via email of bel naar 06-11622491.