Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Maatwerk kan kap van bomen langs wegen voorkomen

Geplaatst op 24-06-2019 in Nieuws.

Op 19 juni werd in het provinciehuis gesproken over de kap van bomen langs wegen. Reden voor de GNMF om haar bezorgdheid onder de aandacht te brengen bij de Statenleden. In een notitie benadrukken we nog hoe groot de onrust over bomenkap is. Laanbeplanting met oude bomen is in de Achterhoek en elders een historische kwaliteit en zorgt voor verfraaiing van het landschap. Ook heeft ze ecologische waarde en draagt ze bij aan klimaatadaptatie.

De GNMF heeft alle begrip voor het streven naar veilig verkeer met minder verkeersslachtoffers. We onderkennen dat er spanning kan optreden tussen landschapsbehoud met bomen en maatregelen voor de verkeersveiligheid. Daarom vragen we volle erkenning voor het belang van bomen en om inventieve oplossingen voor de verkeersveiligheid. Voor die oplossingen dragen we in de notitie een aantal suggesties voor.

Informatieblad Bomen langs N-wegen

Onze inbreng sluit mooi aan op de factsheet ‘Bomen langs N-wegen’, die de Bomenstichting in dezelfde week naar alle provincies stuurde. Hierin zijn veel feiten op een rijtje gezet over obstakelvrije zones. De Bomenstichting geeft aan dat er altijd maatwerk mogelijk is: je hoeft niet meteen alles te verwijderen uit zo’n obstakelvrije zone. Daarom geeft de Bomenstichting ook voorbeelden van goede maatwerkoplossingen.

Inbreng GNMF Bomenkap langs N-wegen, GNMF, 18 juni 2019

Bomen langs N-wegen, Bomenstichting, 18 juni 2019

Bomen beheren en beschermen, GNMF dossierpagina

 

Bernhard Oosting on Email
Bernhard Oosting
Bernhard Oosting
Ruimtelijke ordening, natuur en landschap
Meer weten? Neem contact op met Bernhard: b.oosting@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2932 7274