Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Maatregelen voor behoud coulissenlandschap nog niet altijd concreet

Geplaatst op 17-07-2018 in Nieuws.

De Gelderse Natuur en Milieufederatie en Natuurmonumenten constateren dat de gemeenten in de Achterhoek het belang van het coulissenlandschap onderschrijven in hun coalitieakkoorden. Dit leidt echter (nog) niet bij alle gemeenten tot concrete maatregelen. De petitie van beide organisaties heeft daarmee succesvol gewerkt, maar er zijn nog wel stappen te gaan. 

Naar aanleiding van een verkiezingsdebat en een petitie in het voorjaar hebben de Gelderse Natuur en Milieufederatie en Natuurmonumenten de coalitieakkoorden beoordeeld. Petra Souwerbren, directeur Gelderse Natuur en Milieufederatie: “We merken dat alle gemeenten het belang van een mooi landschap zien, maar dat dit nog niet bij alle gemeenten is vertaald naar concrete acties. Enkele gemeenten laten al wel goede voorbeelden zien. Gemeente Bronckhorst noemt veruit de meeste concrete maatregelen en de gemeente Berkelland heeft in het verleden met succes ingezet op handhaving. Gemeente Winterswijk is wat minder uitvoerig en de gemeenten Oost Gelre, Aalten, Doetinchem en Oude IJsselstreek houden het bij algemene of heel weinig woorden.” 

Kennis 

De raadsleden van de zeven gemeenten staan de komende vier jaar aan de lat om inhoud te geven aan de coalitieakkoorden. Dit betekent dat zij nog volop in de gelegenheid zijn om alsnog concrete maatregelen te nemen om het coulissenlandschap te behouden. In het najaar organiseren we daarom speciaal voor raadsleden een busexcursie, zodat zij met eigen ogen kunnen zien wat er gebeurt.

Waarom zetten we ons hiervoor in?

We zien in de Achterhoek dat houtwallen, heggen, kruidenrijke greppels en natuurlijke bermen steeds meer verdwijnen. Uit recent onderzoek blijkt echter dat de aanwezigheid hiervan juist een groot positief effect heeft op de biodiversiteit. Het behoud daarvan is dus van groot belang.

Lees meer over het Achterhoekse coulissenlandschap

Bernhard Oosting on Email
Bernhard Oosting
Bernhard Oosting
Ruimtelijke ordening, natuur en landschap
Meer weten? Neem contact op met Bernhard: b.oosting@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2932 7274