Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Vragen bij lozing vervuild grondwater in lage Neder-Rijn

Geplaatst op 06-12-2018 in Nieuws.

Wanneer het water in de Neder-Rijn lange tijd extreem laag staat, hoe ernstig zijn dan de lozingen van vervuild grondwater uit Ede? Dat vraagt de GNMF zich af in haar zienswijze op de plannen van Waterschap Vallei en Veluwe om het ooit door de Enka vervuilde water te lozen op de Neder-Rijn.

Het Waterschap wil vervuild grondwater nabij het Singelpad/Adamsdreef in Ede onttrekken. Om kosten te besparen is gekozen voor het lozen van dit water op de Neder-Rijn. De vervuiling is afkomstig van het voormalige Enka-terrein in Ede. Het gaat hier om de zogeten sulfaatpluim of Enkapluim.
Bernhard Oosting (GNMF): “De vraag is of rekening is gehouden met lage waterstanden in de rivier zoals we die in het afgelopen half jaar kennen. Bij lozing zullen de concentraties van vervuilingen mogelijk hoger zijn dan waar nu van uit wordt gegaan. Misschien wordt de kans op pyrietvorming in de natuurgebieden langs de Neder-Rijn vergroot. Aanvullend onderzoek lijkt ons in het m.e.r. beoordelingsbesluit daarom nodig”.

Binnenveld

Ook heeft de GNMF vragen over de hoeveelheid te onttrekken grondwater van maximaal 1,5 miljoen kuub per jaar. Wat betekent dit voor de grondwaterstand in de omgeving, ook ten aanzien van de optredende droogteperiodes? En wat betekent de afname van de grondwaterstroom met 40 procent voor het Binnenveld en de daar liggende natuurgebieden?

Zienswijze Grondwateronttrekking sulfaatpluim Ede, GNMF, 3 december 2018

Bernhard Oosting on Email
Bernhard Oosting
Bernhard Oosting
Ruimtelijke ordening, natuur en landschap
Meer weten? Neem contact op met Bernhard: b.oosting@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2932 7274