Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

De Liemers werkt aan eigen duurzame energie

Geplaatst op 27-06-2019 in Nieuws.

Liemers Peperbus Energie Oud-Dijk Zuid 02. Foto Christine Wevers

Inwoners Oud Dijk Zuid maken plannen voor duurzame energie. Foto Christine Wevers

Lancering coöperatie Peperbus Energie in Oud-Dijk Zuid

In Energiecircus Oud-Dijk Zuid vindt woensdag 3 juli de feestelijke lancering plaats van coöperatie Peperbus Energie. Boeren in Babberich werken samen met inwoners aan Energiepark Oud-Dijk Zuid, dat in handen komt van burgers. Iedereen uit de omringende kernen en dorpen kan meedenken over de plannen en meedoen door lid te worden van de nieuwe coöperatie.

Burgers gaan starl met wind en zon in de Liemers duurzame energie opwekken. Het energiepark krijgt een lokaal stempel. Zo is het de bedoeling dat de duurzame stroom in de Liemers blijft. Via Peperbus Energie krijgen inwoners inspraak over de inrichting van het energiepark en de mogelijkheden om mee te investeren.

Omwonenden

Om de plannen in Oud-Dijk Zuid te realiseren werken de boeren samen met Wiek-II, de stichting die in Nijmegen al verantwoordelijk was voor burgerwindpark Nijmegen-Betuwe. ‘Het vroegtijdig betrekken van omwonenden bij de plannen is essentieel’, vertelt Pim de Ridder van Wiek-II. ‘Daarom zijn we de afgelopen tijd met de buurt in gesprek gegaan. Inmiddels zijn er twee drukbezochte bijeenkomsten geweest om de plannen samen vorm te geven. Dit biedt zeker perspectief. We hopen veel inwoners enthousiast te maken om mee te doen met de nieuwe coöperatie.’ Theo Holleman, boer in Oud-Dijk Zuid en een van de initiatiefnemers beaamt dit. ‘Het zou mooi zijn als bewoners van de uiteenlopende kernen Babberich, Didam-Zuid en Groot Holthuizen elkaar hierin kunnen vinden.’

Eigenaar

Energiepark Oud-Dijk Zuid biedt veel kansen, volgens De Ridder: ‘Peperbus Energie wil zelf eigenaar worden van het energiepark. Dit krijgen we voor elkaar als genoeg leden straks mee-investeren. Door eigenaar te worden krijgen we zélf zeggenschap. De opbrengst uit de stroomverkoop blijft dan bovendien in de regio. Dat is gunstig voor de lokale economie.’ Het plan is dat inwoners op termijn hun eigen groene energie van het park kunnen afnemen, om in hun huis te gebruiken. ‘Op deze manier kunnen burgers zelf de regie pakken richting een duurzame toekomst’, aldus De Ridder.

Burgers Geven Energie

De lancering van de coöperatie vindt plaats op 3 juli in de circustent van Burgers Geven Energie. Het circus toert door de regio om burgers bij elkaar te brengen die zelf duurzame energie willen opwekken. Kijk voor het volledige programma in Oud-Dijk Zuid op burgersgevenenergie.nl. Belangstellenden zijn welkom, toegang gratis.

Burgers geven energie

Alex de Meijer on EmailAlex de Meijer on Linkedin
Alex de Meijer
Alex de Meijer
Participatie, energie en water
Alex is onze specialist op het gebied van duurzame energie en water. Hij zet zich in voor wind- en zonneprojecten met een zo groot mogelijke inbreng van de lokale gemeenschap. Meer weten? a.de.meijer@natuurenmilieugelderland.nl, 06 4882 0433.