Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Lezing Aanvalsplan Landschapselementen op NOVI-conferentie

Geplaatst op 29-03-2021 in Nieuws.

Het onlangs gepubliceerde Aanvalsplan Landschapselementen wordt tijdens de landelijke NOVI*-conferentie op woensdag 31 maart toegelicht door o.a. onze directeur Petra Souwerbren.

Samen met Gerrit-Jan van Herwaarden van LandschappenNL laat ze zien waar het recent gepubliceerde Aanvalsplan Landschapselementen uit voortkomt (bossenstrategie en klimaatakkoord) en aan welke meervoudige doelen het aanvalsplan bijdraagt. Ze gaan in op de termijnen, benodigde inspanningen en de wijze waarop we de doelen willen bereiken. Centraal daarbij is regionaal maatwerk dat inspeelt op de landschappelijke diversiteit. De lezing nodigt partijen uit om aan te haken, deel te nemen en samen aan de slag te gaan.

Woensdag 31 maart, 11 – 11.45 uur. Meer informatie en aanmelden: https://lnkd.in/gpBxQwf

De sessie vindt om 11.00 uur plaats en kun je vinden onder het kopje ‘Praktijken’ onder de naam ‘De aanval is de beste verdediging’.

* NOVI = Nationale Omgevingsvisie

Els Sytsma
Els Sytsma
Els houdt jullie via de website en social media op de hoogte van nieuws en achtergronden rondom natuur en milieu in Gelderland. Ook houdt ze de agenda van de Provinciale Staten in de gaten, om waar nodig belangrijke input te leveren voor duurzame besluitvorming.