Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Leerlingen maken plan voor recreatie in Hattemerpoort

Geplaatst op 28-10-2016 in Nieuws.

Leerlingen van het Christelijk College De Noordgouw in Heerde maken de komende maanden een  recreatief plan voor de Hattemerpoort. Dit zal nieuwe, inspirerende inzichten opleveren voor de Gelderse Natuur en Milieufederatie, Wij Zijn Heerde en Rond Uit Hattem. Zij hebben de leerlingen gevraagd om het verhaal van de mooie Hattemerpoort te vertellen en hierbij een eigentijds, recreatief product te ontwikkelen.
Op 24 oktober ging voor de leerlingen het IVN Jongeren Adviesbureau van start. Voor de tweede keer, want na het grote succes van vorig jaar besloot Arnaud Kamp, docent aardrijkskunde, om nogmaals mee te doen. Kamp: “Leerlingen die normaal gesproken lastig mee te krijgen zijn, excelleren tijdens zo’n project”.
Deze keer betrok hij ook meerdere vaksecties. Onder begeleiding van verschillende vakdocenten zullen derdeklassers zich buigen over een écht maatschappelijk vraagstuk.

Hattemerpoort

Tussen de stuwwal van de Veluwe en de uiterwaarden van de IJssel ligt de Hattemerpoort, een ecologisch en landschappelijk waardevol gebied. De flora en fauna van de stuwwal en de uiterwaarden kunnen nu nog ongehinderd uitwisselen. Het is dan ook belangrijk om deze ecologische poortfunctie te versterken en voor de toekomst veilig te stellen.
Sinds oktober 2014 is de GNMF gebiedsregisseur voor de Hattemerpoort, in opdracht van de provincie Gelderland. Met een groot aantal partijen werkt de GNMF projecten uit, gericht op natuur en recreatie. Uitgangspunt is dat een vitaal landelijk gebied met sterke natuurwaarden en een aantrekkelijk landschap alleen te realiseren is met goede recreatievoorzieningen en een gezonde landbouw.

Betrokken bewoners

Hattemerpoort. Leerlingen Noordgouw 24okt16 02. Foto Jan NitrauwIVN Gelderland betrekt bewoners van het gebied bij het project. Dankzij IVN Jongeren Adviesbureau raken meerdere partijen met elkaar verbonden. Zo doen naast de opdrachtgevers ook recreatie­ondernemers mee: de opgeleide IVN Gastheren van het Landschap Hattem & Heerde. Deze Gastheren dragen het belang van het gebied uit door verantwoord natuurlijk en recreatief ondernemen.
Tijdens de velddag op 21 november zullen de leerlingen deze ondernemers en andere deskundigen ontmoeten. Bovendien zal ingenieurs- en adviesbureau MWH Global een gastles verzorgen zodat de leerlingen bekend raken met het opzetten van en werken in een adviesbureau. Op 15 december zullen de leerlingen hun advies presenteren.

Joost Reijnen
Joost Reijnen
Joost werkte tot september 2019 bij ons. Lees hier meer over ons team: www.gnmf.nl/team